منو
جستجو کردن

80,000 تومان

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (1390-1388)(جلدو دوم)

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کاکاوند محمد, مرکز داوری اتاق ایران

موضوع

داوری

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

3

تیراژ

1000

تعداد صفحه

444

شابک

978-600-7077-08-5

مقدمه دبیركل مركز داوری اتاق ایران
نحوه استفاده از خدمات مركز داوری اتاق ایران
سخنی با خواننده
بخش اول: آراء داوران واحد
1
شماره رای: 225/17/88/د36
تاریخ صدور: 25 اسفند 1388
قرارداد پیمانکاری؛ تصمیم مدیر پروژه؛ استرداد ضمانت‌نامه؛ فسخ قرارداد؛ تفسیر مقررات قراردادی؛ اختیار مدیر پروژه؛ رابطه مدیر پروژه با کارفرما مشابه رابطه وکیل و موکل است؛ فسخ قرارداد؛ عرف مسلم موجود در اجرای قراردادهای پیمانکاری؛ تبعات ناشی از فسخ قرارداد بر ضمانت‌نامه؛ اعتبارات عمرانی و دولتی؛ اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آ.د.م؛ ایراد عدم صلاحیت؛ رسیدگی به اعتراض به نظریه حکم در صلاحیت داور است؛ تصمیم خارج از حدود اختیار حكم
2
شماره رأی 222/58/84/36
تاریخ صدور رأی 6/11/ 1388
نماینده فروش و وظیفه نمایندگی؛ رابطه حقوقی بین شركت خواهان و اشخاص ثالث (صادركنندگان چك‌ها) ارتباطی با داوری موضوع قرارداد بین اصحاب دعوی ندارد؛ قرار رد دعوی؛ قانون صدور چک؛ تاریخ محاسبه؛ خسارات تأخیر تادیه؛ امتناع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرداخت هزینه‌های داوری (ماده 6 قواعد داوری مركز)
3
شماره رأی:245/26/89/د/36
تاریخ صدور رأی داوری1390/3/7
فقدان شرط استحقاق خواهان به مطالبه حق‌العمل؛ محکومیت خواهان به بیحقی؛ دلالی؛ هزینه‌های داوری
4
شماره رأی: 265/5/90/د/36
تاریخ صدور رأی داوری91/3/22
اعتراض خارج از مدت به نظر کارشناس؛ تحصیل دلیل از خوانده
5
شماره رأی: 219/21/88/د/36
تاریخ صدور88/8/26
استرداد دعوا و دادخواست؛ قرار رد دعوا؛ قرار توقف رسیدگی؛ توقف رسیدگی به علت نپرداختن هزینه‌های داوری؛ تهاتر
6
شماره رای:257/11/90/د/36
تاریخ صدور رای داوری1390/12/8
رجوع به داور بعد از بروز اختلاف طی قرارنامه داوری؛ صلاحیت، اصل نسبی بودن قراردادها؛ اصل برائت؛ تعهد به نفع شخص ثالث؛ اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی‌های داوری؛ اصل بر تساوی طرفین در تادیه هزینه‌ها است؛ قاعده البینه علی‌المدعی
7
شماره رای: 255/2/90/د/36
تقاضای صدور دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال سهام؛ اعتبار شکلی قرارداد؛ اصل لزوم و اصل صحت قراردادها؛ قصد مشترک طرفین؛ تبدیل تعهد؛ اسباب سقوط تعهدات؛ اعلام انفساخ قرارداد؛ انفساخ قرارداد فروش سهام؛ هزینه‌های داوری
8
شماره رأی: 223/18/88/د/36
تاریخ صدور رأی داوری1388/11/17
حمل و نقل زمینی با کامیون؛ كنوانسیون C.M.R؛ شرط فعل؛ مسؤولیت متصدی حمل
9
شماره رأی: 234/25/88/د/36
تاریخ صدور رأی89/7/26
ارسال پرسش‌های داور برای طرفین؛ رعایت حق دفاع و اصل ترافع؛ ضرورت تشکیل جلسه داوری؛ تفسیر قرارداد به زیان تنظیم كننده؛ اشتغال یقینی، برائت یقینی؛ استرداد دعوا؛ فراغ داور از رسیدگی توأمان. ابلاغ با پست الكترونیكی
10
شماره رای: 248/14/87/د/36
تاریخ صدور رای90/3/8
داوری بین‌المللی؛ ورود شخص ثالث در داوری؛ عرف تجاری؛ قاعده استقلال شرط داوری؛ انتقال شرط داوری به تبع انتقال قرارداد؛ اصل لزوم وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda)؛ جریمه عدم اجرای کامل قرارداد؛ مطالبه خسارت؛ اصل جانشینی بیمه‌گزار؛ مطالبه و خسارت با منشأ واحد؛ دارا شدن ناعادلانه
11
شماره رای: 228/28/88/د/36
تاریخ صدور رای89/3/25
تفسیر شرط داوری؛ صلاحیت مركز داوری؛ به درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تكلیف ادعای جعل (ماده 478 قانون آ.د.م.)؛ تفكیك مبانی موضوعی و حكمی رأی داوری؛ قرارداد مشاركت در ساخت؛ اثر شرط فسخ در عقد شركت؛ اثر حقوقی مرتبت بر دعوی (ماده 84 بند 7 قانون آ.د.م.)؛ الزام بر انجام عین تعهد
12
شماره رأی: 243/13/89/د/36
تاریخ صدور رأی: 30/1/1390
اجاره کانتینر؛ دموراژ؛ بار اثبات دلیل؛ اثبات ورود خسارت؛ پرداخت خسارت؛ قرار رد دعوی
13
شماره رأی:239/5/89/د/36
تاریخ صدور رأی:12/11/89
تخفیف در پرداخت هزینه‌های داوری؛ نپذیرفتن داوری؛ احراز صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب؛ عرف محل در مورد تغییر آدرس و ابلاغ؛ قصور در تسلیم لایحه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع از ادامه رسیدگی داوری نیست؛ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ Libor
14
شماره رأی: 258/2/89/د/36
تاریخ صدور رأی: 10/12/90
قلمرو شرط داور؛ تفكیك صلاحیت داور و مرکز داوری؛ از صلاحیت مراجع قضایی
15
شماره رأی:231/23/88/د/36
تاریخ صدور رأی: 2/5/1389
ارزش اثباتی شهادت شهود؛ ارسال اظهارنامه و اثر آن؛ بار اثبات دلیل؛ عدم ایفاء تعهد؛ الزام به انجام تعهد
16
شماره رأی: 237/9/89/د/36
تاریخ صدور رأی: 23/9/1389
رابطه علیت بین فعل خوانده و ورودخسارات به خواهان؛ منع تناقض‌گویی؛ عدم‌النفع؛ اصل حسن نیت؛ استاپل
17
شماره رأی:240/4/88/د/36
تاریخ صدور رأی:16/11/89
اصل جانشینی در قراردادهای بیمه؛ عدم حضور خوانده در جریان رسیدگی؛ قائم مقامی؛ قانون مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت
18
شماره رأی:247/14/89/د/36
تاریخ صدور رأی: 8/3/1390
داوری بین‌المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛ نمایندگی؛ دارا شدن ناعادلانه؛ پرداخت خسارت تاخیر تادیه؛ پرداخت حق‌الوکاله وکیل؛ ارائه مفاصا حساب مالیاتی
19
شماره رأی: 233/16/88/د/36
تاریخ صدور رأی: 15/5/89
اصل جانشینی بیمه‌گر به جای بیمه‌گذار؛ داوری تجاری بین‌المللی؛ قانون حاکم: قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد؛کنوانسیون CMR؛وفای به عهد؛ سیره عقلا و عرف بازرگانان؛ خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ Libor
20
شماره رای:230/15/88/د/36
تاریخ صدور رای: 13/4/89
انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط داوری؛ اصل جانشینی Subrogation))بیمه گر نسبت به بیمه شده؛ صلاحیت داور؛ التزام جانشین به شرط داوری؛ قانون داوری تجاری بین المللی؛ عدم ملازمه بطلان قرارداد اصلی با شرط داوری؛ فوت یا حجر یکی از طرفین؛ قانون حاکم بر ماهیت اختلاف؛ مدت و زبان داوری؛ اصول کلی حقوق بین‌المللی؛ رویه داوری بین‌المللی؛ نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی؛ خسارت تأخیر تأدیه در روابط با خارجی؛ لایبور به اضافه 5% و عرف تجاری؛ هزینه‌های داوری
21
شماره رای: 263/9/90/د/36
تاریخ صدور رأی سازشی: 24/12/1390
حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ حق داور در صدور رای براساس عدالت و انصاف؛ قاعده اقدام؛ شرایط شاهد؛ تعیین اجرت‌المثل؛ پرداخت خسارت؛ امضای قرارنامه داوری؛ انتخاب داور؛ تفسیر شرط داوری؛ اقرار؛ تغییر خواسته و طرح ادعای جدید (ماده 41 قواعد داوری مركز)
22
شماره رأی: 260/22/90/د/3
تاریخ صدور رأی: 17/12/1390
تفسیر قرارداد؛ تعدیل قیمت در قرارداد
23
شماره رای:227/18/87/د/36
تاریخ صدور رای: 8/3/89
تفویض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نظریه کارشناس؛ خیارات؛ هزینه‌های داوری؛ قرار رد دعوی؛ شرط بنائی یا تبانی و آثار آن؛ اصل صحت عقود و معاملات؛ عدم حضور احد طرفین علی‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی؛ اضافه نمودن خواندگان پس از تعیین و قبولی داور؛ هزینه‌های داوری
24
شماره رای تکمیلی: 227/18/87/د/36
تاریخ صدور رای:4/2/1390
تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛ ماده 56 و 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران؛ ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی؛ رأی تکمیلی؛ تسهیم هزینه‌های داوری
25
شماره رأی:250/12/89/د/36
تاریخ صدور رأی:30/5/90
ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسیدگی همزمان در دو مرجع؛ تفسیر قصد طرفین در نحوه حل وفصل اختلافات؛ فسخ؛ حق حبس بخشی از ثمن؛ وصف تجریدی چک؛ اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری؛ اكل مال به باطل؛ رویه قضائی؛ مبیع کلی ما فی‌الذمه و کثیر الامثال؛ الزام به ایفای تعهدات قراردادی؛ گارانتی سازنده اصلی؛ خیار «تخلف از وصف»؛ دارا شدن بلاجهت؛ انتقال سند تجاری به شخص ثالث؛ علم مشتری به عیب مبیع؛ ارش؛ خیار فسخ؛ اعتراض به نظریه كارشناس خارج از مهلت؛ خیار تخلف از وصف
26
شماره رای:241/24/88/د/36
تاریخ صدور رای: 10/12/89
حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن‌الحصول؛ فورس ماژور؛ اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه؛ هیات کارشناسی؛ تحریم‌ها علیه ایران و مشکلات تبعی آن؛ مشیت الهی و قوه قهریه؛ مشکلات سیاسی- اقتصادی در روابط کشورها؛ منافع محقق‌الوصول؛ عدم حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب خارج از حیطه اختیار طرفین قرارداد؛ منافع ممکن الحصول و عدم‌النفع؛ داوری براساس انصاف
27
شماره رأی: 244/38/86/د/36
تاریخ صدور رأی: 30/1/1390
قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کارمزد؛ تهاتر؛ یوزانس؛ عرف؛ تسبیب
28
شماره رأی: 261/24/90/د/36
تاریخ صدور رأی: 24/12/90
رأی سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزینه‌های انجام تعهد
29
شماره رای: 259/6/90/د/36
تاریخ صدور رأی داوری: 10/12/90
قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛ تعیین سود سهام معوقه برپایه نظریه کارشناس
30
شماره رأی: 262/15/90/د/36
تاریخ صدور رأی: 24/12/1390
بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ شرکت لیزینگ؛ اثبات رابطه سببیت؛ شرکتهای واسپاری؛ پرداخت هزینه‌‌های داوری؛ دعوای تقابل
31
شماره رأی تصحیحی: ص 262/ 15/90/د/36
تاریخ صدور رأی: 1/3/90
رأی تصحیحی؛ هزینه‌های داوری
32
شماره رأی:254/3/90/د/36
تاریخ صدور رأی:30/5/90
صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ انکار بعد از اقرار؛ مادام که شرط داوری به طریق قانونی زائل نشده کراراً قابل استناد است؛ انصاف و عدالت؛ مسئولیت متصدی حمل و نقل؛ اقامتگاه شخص حقوقی؛ مطالبه پس كرایه حمل
33
شماره رای: 242/16/89/د/36
تاریخ صدور رأی: 14/12/89
احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ اینکوترمز؛ حق توقف؛ مطالبه خسارت؛ خسارت واقعی؛ انتخاب متصدی حمل با خریدار؛ تعیین خسارت؛ پرداخت خسارت حق توقف؛ عرف؛ حق توقف کامیونهای خارجی؛ انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی؛ دارا شدن ناعادلانه
34
شماره رأی: 232/19/87/د/36
تاریخ صدور رأی داوری: 3/5/89
قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا ادعا؛ دعوای مستقل متقابل؛ ماهیت حقوقی؛ قرارداد توزیع؛ ماده 10 قانون مدنی؛ حق‌العمل کاری؛ عرف
35
شماره رای: 251/15/89/د/36
تاریخ صدور رای: 2/6/1390
بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان؛ ایراد به صلاحیت داور و مرکز داوری؛ پرداخت هزینه‌های داوری
36
شماره رای: 229/30/87/د/36
تاریخ صدور رای: 8/4/89
امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف
37
شماره رأی:235/30/87/د/36
تاریخ صدور رأی: 22/8/89
رأی تکمیلی
بخش دوم: آراء هیات داوران
38
شماره رأی:246/1/89/د/36
تاریخ صدور رأی داوری: 7/3/90
اعتراض به صلاحیت مرکز داوری؛ داوری موردی؛ استعفای داور واحد؛ امتناع داور اختصاصی از پذیرش داوری به علت ذی‌نفع بودن موکل ایشان در پرونده حاضر؛ قرارداد پیمانكاری؛تفسیر قرارداد؛ عرف تجاری؛ قرارداد حق‌العمل كاری؛ قرارداد اجاره اشخاص، نظر مخالف
39
شماره رأی:252/4/89/د/36
تاریخ صدور رأی:7/6/1390
قرارداد كارگزاری؛ نپذیرفتن داور وابسته به طرفین در مركز داوری اتاق ایران، نصب داور برای طرف ممتنع؛ تفسیر شرط داوری
40
شماره رای: 277/24/89/د/36- تاریخ صدور رأی: 18 /10/ 1391
شماره پرونده: 24/89/د/36
خسارت تأخیر تأدیه؛ دستور موقت؛ دعوی تقابل؛ تأمین دلیل؛ قرار كارشناسی؛ اثر تشریفات در فسخ قرارداد؛ خلع ید؛ اجرت‌المثل؛ تسهیم هزینه‌های داوری
پیوست: دو رأی داوری موردی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (1390-1388)(جلدو دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت