منو
جستجو کردن

150,000 تومان

وضعيت آوارگان فلسطينی در حقوق بین الملل

توضیحات تکمیلی

نویسنده

الكس تاكنبرگ

مترجم

حبیبی مجنده محمد, فضائلی مصطفی, کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع

آوارگان فلسطینی

نوبت چاپ

1

تیراژ

2000

تعداد صفحه

416

شابک

978-964-92463-8-3

سخن ناشر
مقدمة مترجمان
فصل اول
1 ـ مقدمه
داستان رولا
2 ـ پناهندگان فلسطينى و حقوق بين‏ الملل
3 ـ پيشينه تاريخى
1ـ3. ريشه‏ هاى مخاصمه فلسطين
2ـ3. اخراج آوارگان از فلسطين
3ـ3. تصميم رژیم صهیونیستی در ممنوع ساختن بازگشت آوارگان
4ـ3. آوارگى بعدى فلسطينى‏ ها، و از جمله پناهندگان 1948
4 ـ تعداد پناهندگان فلسطينى و توزيع جغرافيايى آنان
5 ـ سازمان ملل و پناهندگان فلسطينى
1ـ5. ميانجى سازمان ملل براى فلسطين
2ـ5. امداد ملل متحد براى آوارگان فلسطينى (آنرپر)
3ـ5. كميسيون سازش ملل متحد براى فلسطين
4ـ5. آژانس امداد و كار ملل متحد براى آوارگان فلسطينى در خاور نزديك (آنروا)
6 ـ روند صلح «مادريد» و ارتباط آن با آوارگان فلسطينى
1ـ6. مذاكرات دوجانبه
ارتباط و همكارى با اردن و مصر
2ـ6. مذاكرات چندجانبه
7 ـ حوزه تحقيق
1ـ7. محدوده‏ هاى كلى و واژه‏ شناسى
2ـ7. شيوه‏ ها و منابع تحقيق
3ـ7. مسائل مورد تحقيق و طرح كلى آن
باب اول: حقوق پناهندگى
فصل دوم: پناهندگان فلسطينى
1 ـ نكاتى كلى دربارة مفهوم «پناهنده فلسطينى»
2 ـ وجه تمايز پناهندگان فلسطينى با ديگر پناهندگان
1ـ2. كميته ويژه مربوط به بى‏تابعيتى و مسائل مرتبط
2ـ2. كميته سوم مجمع عمومى
3ـ2. كنفرانس نمايندگان تام ‏الاختيار در مورد وضعيت پناهندگان و افراد بى‏تابعيت
4ـ2. نتيجه‏ گيرى‏ هاى غيرقطعى
3 ـ تعريف آژانس امداد و كار (آنروا) از «پناهنده فلسطينى»
1ـ3. قطعنامه (IV) 302 مجمع عمومى
2ـ3. پيدايش تعريف مقدماتى «آنروا» از «پناهنده فلسطينى»
3ـ3. تعريف كنونى «آنروا» از «پناهنده از فلسطين» و تفسير آن
4ـ3. ثبت نوادگان
5ـ3. آوارگان جنگ 1967
6ـ3. نتيجه‏ گيرى
4 ـ تعريف پناهندگان فلسطينى در چارچوب مذاكرات صلح
فصل سوم: كنوانسيون 1951 درباره وضعيت پناهندگان
1 ـ نكات مقدماتى
2 ـ بند «د» ماده 1
1ـ2. جمله اول بند «د» ماده 1
2ـ2. جمله دوم بند «د» ماده 1
3ـ2. چند نكته پايانى در خصوص بند «د» ماده 1
3 ـ ساير ابعاد ماده 1
1ـ3. بخش «الف» ماده 1
2ـ3. بند «ج» ماده 1
3ـ3. بند «ه» ماده 1
فصل چهارم: وضعيت آوارگان فلسطينى در دنياى عرب
1- نكات مقدماتى
2- كشورهاى اتحاديه عرب و آوارگان فلسطينى
3 ـ نگاهى به وضعيت حقوقى آوارگان فلسطينى در كشورهاى گوناگون عربى
1ـ3. مصر
2ـ3. عراق
3ـ3. اردن
4ـ3. كويت و ديگر كشورهاى خليج [فارس]
5ـ3. لبنان
6ـ3. ليبى
7ـ3. سوريه
8ـ3. دولت‏هاى مغرب
9ـ3. چند نكته پايانى
باب دوم: ساير زمينه‏ هاى حقوق بين‏ الملل
فصل پنجم: حقوق مربوط به اشخاص بى‏ تابعيت
1- نكات مقدماتى
2- آيا آوارگان فلسطينى، افراد بى‏ تابعيت هستند؟
1ـ2. وجود تابعيت فلسطينى
2ـ2. كسب تابعيت كشورهاى ثالث
3- كنوانسيون مربوط به وضعيت افراد بى‏ تابعيت
4- كنوانسيون تقليل بى ‏تابعيتى
5- نتيجه‏ گيرى
فصل ششم: حقوق بشردوستانه
1- نكات مقدماتى
2 ـ قواعد حقوق بشردوستانه درباره حمايت از غيرنظاميان و اهميت آن براى پناهندگان فلسطينى
1ـ2. آيا پناهندگان، مورد حمايت حقوق بشردوستانه هستند؟
2ـ2. مقررات قابل اجرا در مورد اشغال خصمانه
3ـ2. آيا اشغال‏ هاى دراز مدت، مقوله‏ اى متمايز است؟
4ـ2. حمايت از غيرنظاميان، از جمله پناهندگان، در برابر آثار جنگ
3 ـ وضعيت آوارگان فلسطين در سرزمين‏هاى اشغالى رژیم صهیونیستی
1ـ3. قابليت اِعمال حقوق بشردوستانه در سرزمين‏هاى اشغالى
2ـ3. شيوه‏ هاى كار رژیم صهیونیستی در مورد سرزمين‏ هاى اشغالى و موارد نقض كنوانسيون چهارم ژنو
4- مناسبت اعلاميه اصول ساف ـ رژیم صهیونیستی
1ـ4. محل‏ هاى اسكان
2ـ4. اورشليم [بيت‏المقدس]
3ـ4. دستورهاى نظامى رژیم صهیونیستی
5- چند استنتاج
فصل هفتم: قوانين حقوق بشر
1- نكات مقدماتى
2 ـ حق بازگشت و جبران خسارت
1ـ2. تنظيم بين‏ المللى حق بازگشت و متون حقوقى موجود
2ـ2. حق بازگشت و جبران خسارت آوارگان فلسطينى و يا مردم فلسطين
3- حق تعيين سرنوشت
1ـ3. تدوين بين‏ المللى اين حق و مفاد حقوقى معاصر آن
2ـ3. حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين
4- حق پيوستن دوباره اعضاى خانواده و اصل پيوستگى خانواده
1ـ4. معيارهاى بين‏المللى مربوط به موضوع
2ـ4. بحث درباره پيوند دوباره خانواده‏ ها در گروه كارى چندجانبه راجع به آوارگان
5 ـ نكات پايانى
فصل هشتم: حمايت بين‏المللى
1 ـ نكات مقدماتى
2 ـ حمايت از آوارگان فلسطينى در خاورميانه: نقش «آنروا» و ديگر نهادهاى سازمان ملل متحد
1ـ2. اقدامات حمايتى جديد در پاسخ به انتفاضه: معرفى برنامه متصديان امور آوارگان
2ـ2. انتقاد رژیم صهیونیستی از برنامه متصديان امور آوارگان
3ـ2. بحثى ديگر درباره حمايت بين‏المللى
4ـ2. نكات پايانى: ارزيابى نقش حمايتى «آنروا»
3 ـ حمايت از آوارگان فلسطينى مقيم خارج از حوزه عمليات «آنروا»: نقش كميسارياى عالى سازمان ملل متحد
4 ـ كميته بين ‏المللى صليب سرخ و حمايت از آوارگان فلسطينى
5 ـ تلاش‏ هاى ديگر براى انجام گرفتن حمايت بين‏المللى
6 ـ چند نتيجه‏ گيرى
فصل نهم: جست‏ و جوى راه‏حلى پايدار
1 ـ مقدمه
2 ـ راه‏ حل‏ هاى پايدار براى مسائل آوارگان
1ـ2. بازگردانى داوطلبانه
2ـ2. ادغام در جمعيت محلى
3ـ2. اسكان در كشورهاى ثالث
4ـ2. اصول مربوط به حقوق بين ‏الملل
5ـ2. راه‏ حلى پايدار براى مسأله آوارگان فلسطينى
3 ـ طرح ‏هاى احتمالى براى وضعيت دايم سرزمين‏ هاى فلسطينى اشغال شده در سال 1967
1ـ3. خودمختارى بدون حاكميت كامل
2ـ3. تأسيس كشورى فلسطينى
3ـ3. فدراسيون يا كنفدراسيون اردنى ـ فلسطينى
4 ـ مذاكرات مربوط به وضعيت دايم درباره مسأله آوارگان
1ـ4. مسائل دوجانبه
2ـ4. مسائل چندجانبه
فصل دهم: خلاصه و نتيجه‏ گيرى
ضمـائـم
ضميمه شماره 1
ضميمه شماره 2
ضميمه شماره 3
فهرست راهنما

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وضعيت آوارگان فلسطينی در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

ناموجود

دوره وکالت