منو
جستجو کردن

230,000 تومان

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تدینی عباس, کازرونی سید مصطفی

موضوع

تسلیحات متعارف

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

1

تیراژ

1000

تعداد صفحه

600

شابک

978-600-8040-30-9

فصل اول: مقدمه كلی
مقدمه
سابقه علمی
اهداف
فصل دوم: كلیات
مقدمه
مبحث اول: تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف
گفتار اول: تعریف تسلیحات متعارف
گفتار دوم: تببین انواع تسلیحات متعارف
مبحث دوم: عوامل توجه به كاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین‌المللی در دوران معاصر
گفتار اول: عوامل حقوقی
گفتار دوم: عوامل سیاسی
گفتار سوم: عوامل اقتصادی
مبحث سوم: جایگاه كاربرد تسلیحات متعارف در نظریه‌های روابط بین‌الملل
گفتار اول: رئالیسم و كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ایده آلیسم و كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: مهدویت و كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث چهارم: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف
گفتار اول: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب
بند دوم: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال
گفتار دوم: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی
بند دوم: كاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی
نتیجه
فصل سوم: قواعد حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها
مقدمه
مبحث اول: ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: تصویب قطعنامه‌های مرتبط با كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: تدوین كنوانسیون‌های مرتبط در زمینه كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: اعمال تحریم‌های تسلیحاتی و تاثیر آن بر كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: ارزیابی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته‌ای
بند دوم: قضیه دیوار حایل
بند سوم: قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریكا در نیكاراگوئه
بند چهارم: قضیه نسل كشی بوسنیایی‌ها
گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیركل ملل متحد راجع به كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود كردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات كوچكو سبك
بند دوم: برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات كوچك
بند سوم: گزارشگران ویژه
بند چهارم: دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد
بند پنجم: صندوق تسهیلات حمایت كننده از همكاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد (آنسكار)
بند ششم: دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
گفتار پنجم: شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار ششم: موسسات تخصصی و سازمان‌های مستقل از سازمان ملل متحد و كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: سازمان جهانی گمرك و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث دوم: اقدامات سازمان‌های بین‌المللی فرامنطقه‌ای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: سازمان همكاری‌های اسلامی و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار چهارم: اتحادیه عرب و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث سوم: اقدامات سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: موارد كاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا
بند سوم: نهادهای همكار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: اعلامیه باماكو
بند دوم: كنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات كوچك و سبك، مهمات آنها و سایر مواد مرتبط
بند سوم: پروتكل نایروبی
بند چهارم: پروتكل جامعه توسعه‌ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین، مهمات و موادمرتبط
بند پنجم: كنوانسیون آفریقای مركزی راجع به كنترل تسلیحات كوچك و سلاح‌های سبك، مهمات آنها، اجزاء و قسمت‌هایی كه می‌توانند برای ساخت، تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند (كنوانسیون كین شاسا)
گفتار سوم: اقدامات سازمان كشورهای آمریكایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: كنوانسیون آمریكایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین، مواد انفجاری، مهمات و سایر مواد مرتبط (سیفتا)
بند دوم: كنوانسیون آمریكایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف
بند سوم: قوانین نمونه به منظور كنترل جابه جایی بین‌المللی تسلیحات آتشین، قطعات، بخش‌ها و مهمات آنها
گفتار پنجم: اقدامات سازمان همكاری شانگهای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث چهارم: اقدامات دولت‌ها در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریكا در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
نتیجه
فصل چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل
مقدمه
مبحث اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور
گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند چهارم: دكترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند پنجم: دكترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند ششم: دكترین مداخلات دموكراسی خواهانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در كنترل آشوب‌های خیابانی
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بركاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح
بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت‌ها در زمینه كاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین‌الملل بشردوستانه
بند اول: التزامات دولت‌ها در منع كاربرد هر نوع تسلیحات متعارف
بند دوم: التزامات ماده یك مشترك كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به منظور كنترل كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: التزامات حقوق بشری دولت‌ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین‌الملل بشردوستانه دركاربرد تسلیحات متعارف
بند چهارم: التزامات مندرج در ماده 36 پروتكل اول الحاقی
گفتار دوم: كاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست
بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفكیك
بند چهارم: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب
بند پنجم: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی
گفتار سوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان
بند دوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط كاركنان شركت‌های خصوصی نظامی
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی
گفتار اول: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال مشاركت در كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
بند اول: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه‌های تحت كنترل آنها
بند دوم: مشاركت دولت‌ها در كاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه‌گری غیرقانونی
گفتار دوم: مسئولیت بین‌المللی كاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت به‌كارگیرنده
بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
بند دوم: تسلیحات متعارف هوایی
بند سوم: تسلیحات متعارف زمینی
گفتار سوم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی
بند اول: پیروزی شورشیان در جریان یك مخاصمه داخلی
بند دوم: پیروزی حكومت بر شورشیان در جریان یك مخاصمه داخلی
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین‌الملل كیفری
گفتار اول: نهادهای بین‌المللی كیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
بند اول: سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) و كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: دیوان بین‌المللی كیفری و كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: دیوان بین‌المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق و كاربرد تسلیحات متعارف
بند چهارم: دیوان بین‌المللی كیفری برای رواندا و كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ارتكاب جنایات بین‌المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
بند دوم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی
بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت
بند چهارم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل كشی
بند پنجم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی
گفتار سوم: علل موجهه ارتكاب جنایات بین‌المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: دفاع مشروع
بند دوم: اجرای اوامر آمر قانونی
بند سوم: اضطرار
نتیجه
فصل پنجم: ارزیابی چالش‌ها و خلأها و راهكارها در كاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین‌الملل
مقدمه
مبحث اول: چالش‌ها، خلأها و راهكار در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین‌الملل در كاربرد تسلیحات متعارف
گفتاراول: وجود دولت‌های ناتوان و معضل كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ضرورت توجه بیشتر جامعه بین‌المللی بر دیپلماسی پیشگیرانه
گفتار سوم: توجه به اقدامات پساكاربردی تسلیحات متعارف
گفتار چهارم: همگرایی بیشتر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی
گفتار پنجم: افزایش نقش سازمان‌های غیردولتی و افراد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث دوم: چالش‌ها و خلأها و راهكارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: تسلیحات متعارف خودكار (ربات مسلح) و خلأ قانونی
گفتار دوم: تسلیحات متعارف غیركشنده و خلأ قانونی ناشی از كاربرد آنها
گفتار سوم: تسلیحات متعارف دوگانه و خلأ قانونی ناشی از كاربرد آنها
گفتارچهارم: توسعه مفهوم اخلاق نظامی در كاربرد تسلیحات متعارف نوین
گفتار پنجم: عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات كنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث سوم: چالش‌ها، خلأها و راهكارها در زمینه اجرای مؤثرتر حقوق بین‌الملل كیفری در كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتكاب جنایات بین‌المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین‌المللی كیفری
گفتار سوم: وجود مصونیت مقامات رسمی كشورها در مشاركت در كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
مبحث چهارم: رویكردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر كاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: تاكید بیشتر بر همكاری جنوب- جنوب
گفتار دوم: توسعه و به روز كردن حقوق بین‌الملل بشردوستانه اسلام حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: ضرورت جرم انگاری جنبه‌های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران
گفتار چهارم: تأكید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
گفتار پنجم: عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین‌المللی مرتبط با به‌كارگیری تسلیحات متعارف
نتیجه
فصل ششم: نتیجه‌گیری كلی
منابع و مآخذ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت