منو
جستجو کردن

90,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

توضیحات تکمیلی

وزن 433 گرم
نویسنده

پژوهشكده حقوقی شهر دانش

موضوع

خدمت وظیفه عمومی

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

1

تیراژ

2000

تعداد صفحه

300

شابک

978-600-8040-51-4

قانون خدمت وظیفه عمومی
‌فصل اول ـ كلیات
‌فصل دوم ـ احضار برای دوره ضرورت
فصل سوم ـ رسیدگی
مبحث [‌فصل] چهارم ـ معافیت‌ها
‌بخش اول ـ معافیت تحصیلی
‌بخش دوم ـ معافیت پزشكی
‌بخش سوم ـ معافیت كفالت
‌فصل پنجم ـ آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان
‌فصل ششم ـ احضار در مراحل احتیاط و ذخیره
‌فصل هفتم ـ غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات‌ها
بخش اول ـ غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی
‌بخش دوم ـ جرایم و مجازات‌ها
فصل هشتم ـ استفاده دستگاه‌های غیرنظامی از خدمات كاركنان وظیفه
فصل نهم ـ سایر مقررات
قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی
قانون الحاق ماده‌ای به قانون خدمت وظیفه عمومی
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی
آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی
تفسیر قانونی مواد ۳۱ و ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی
دستورالعمل خروج از کشور جهت دانشجویان ذکور و مشمولان وظیفه عمومی
قانون اجازه تردد فارغ‌‌التحصیلان فوق‌ لیسانس و بالاتر و متخصصان ایرانی مقیم خارج از كشور بدون بررسی وضعیت‌ خدمت وظیفه عمومی
قانون سرباز قهرمان
آیین‌نامه اجرایی قانون سرباز قهرمان
ضوابط بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب موضوع تبصره 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب 1390
آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشكی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ معاینه مشمولان و پرسنل وظیفه عمومی
بخش اول ـ معاینه مشمولان وظیفه
بخش دوم ـ معاینه و معافیت پرسنل وظیفه در حین خدمت
فصل سوم ـ بخش تخصصی (اصلاحی 1382/7/6)
بخش اول ـ بیماری‌های عمومی
بخش دوم ـ بیماری‌های غدد مترشحه داخلی
بخش سوم ـ بیمار‌ی‌های پوست و بافت‌های زیر پوست
بخش چهارم ـ بیماری‌های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
بخش پنجم ـ بیماری‌های روانپزشكی
بخش ششم ـ بیماری‌های جراحی مغز و اعصاب
بخش هفتم ـ بیماری‌های ریه و قفسه صدری
بخش هشتم ـ بیماری‌های استخوان (اسكلت)
بخش نهم ـ بیماری‌های شكم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی
بخش دهم ـ بیماری‌های خون و انكولوژی (بدخیمی‌ها)
بخش یازدهم ـ بیماری‌های دستگاه ادراری تناسلی
بخش دوازدهم ـ بیماری‌های فك و دهان و دندان
بخش سیزدهم ـ بیماری‌های چشم و عوارض بینایی
بخش چهاردهم ـ بیماری‌های گوش و حلق و بینی
بخش پانزدهم ـ بیماری‌های قلب و عروق
بخش شانزدهم ـ بیماری‌های روماتولوژی و بافت همبند
بخش هفدهم ـ بیماری‌های عفونی
بخش هیجدهم ـ بیماری‌هایی كه در آیین‌نامه معافیت پزشكی پیش‌بینی نشده است.
آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشكی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 1393/2/21
بخش اول ـ بیماری‌های عمومی
بخش دوم ـ بیماری‌های غدد مترشحه داخل [ی]
بخش سوم ـ بیماری‌های پوست و بافت‌های زیر پوست
بخش چهارم ـ بیماری‌های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
بخش پنجم ـ بیماری‌های اعصاب و روان
بخش ششم ـ بیماری‌های جراحی مغز واعصاب
بخش هفتم ـ بیماری‌های ریه و قفسه صدری
بخش هشتم ـ بیماری‌های استخوان (ارتوپدی)
بخش نهم ـ بیماری‌های دستگاه گوارش و جراحی عمومی
بخش دهم ـ بیماری‌های خون و انكولوژی (بدخیمی‌ها)
بخش یازدهم ـ بیماری‌های دستگاه ادراری تناسلی
بخش دوازدهم ـ بیماری‌های فك و دهان و دندان
بخش سیزدهم ـ بیماری‌های چشم و عوارض بینایی
بخش چهاردهم ـ بیماری‌های گوش و حلق و بینی
بخش پانزدهم ـ بیماری‌های قلب و عروق
بخش شانزدهم ـ بیماری‌های روماتولوژی و بافت همبند
بخش هفدهم ـ بیماری‌های عفونی
آییننامه اجرایی قانون نحوه معاینه پزشكی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
تصویبنامه راجع به معافیت فارغ‌التحصیلان تربیت معلم از خدمت نظام وظیفه
لایحه قانونی معافیت فارغ‌التحصیلان مراكز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم
قانون معافیت یك نفر از فرزندان خانواده‌های شهدا، معلولین، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی
قانون معلمان، پزشكان و پیراپزشكان وظیفه
قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان
آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پیراپزشكان وظیفه
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی موضوع قانون معلمان، پزشكان و پیراپزشكان وظیفه
آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی
قانون صدور مجوز كارت معافیت از خدمت برای متعهدین خدمت فاقد ردیف حقوقی استخدامی در وزارت آموزش و‌ پرورش
آیین‌نامه اجرایی قانون صدور مجوز كارت معافیت از خدمت برای متعهدین خدمت فاقد ردیف حقوقی استخدامی در وزارت آموزش و پرورش
قانون معافیت بهداشت‌كاران دهان و دندان و بهداران (تكنیسین‌های بهداشت و مبارزه با بیماری‌ها) از انجام خدمات وظیفه عمومی
معافیت مشروط از خدمت وظیفه
قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره‌ ضرورت
آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضای بسیج نیرو‌ی مقاو‌مت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دو‌ره ضرو‌رت
قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت
آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت
قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشكده علوم قضایی در محاكم قضایی كشور
آیین‌نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشكده علوم قضایی در محاكم قضایی كشور
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ میزان و چگونگی اخذ و انجام تعهد
فصل سوم ـ آموزش و چگونگی اعزام به خدمت و ترفیعات
فصل چهارم ـ بركناری از خدمت یا امتناع از انجام تعهد
قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی
قانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح
آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح
قانون نحوه تشكیل پیام‌آوران بهداشت
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشكیل پیام‌آوران بهداشت
از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
قانون نحوه كمك به خانواده‌های مشمولینی كه با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه كمك به خانواده‌های مشمولینی كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند مصوب سوم شهریور ماه 1366 مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه چگونگی ارائه خدمات درمانی به كاركنان و‌ظیفه و عائله تحت تكفل آنها
بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور
‌آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور
بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه صدور كارت معافیت به مشمولانی كه به انحای مختلف از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند
قوانین و مقرراتی كه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/8/1390 لغو گردیده است
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام‌شده کارمندان قبل از استخدام به عنوان جزئی از سابقه کاری آنها
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد فقدان وجاهت قانونی لغو تعلیق اجرای مجازات، در صورت ارتکاب جرم فرار از خدمت از جانب محکوم‌علیه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

10 عدد در انبار

دوره وکالت