منو
جستجو کردن

120,000 تومان

مجموعه قوانین ثبت املاک

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پژوهشكده حقوقی شهر دانش

موضوع

ثبت املاک

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

1

تیراژ

1000

تعداد صفحه

526

شابک

978-600-8040-13-2

1 ـ ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 1310/12/26
باب اول ـ تشكیلات اداری ثبت
باب دوم ـ ثبت عمومی
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود
فصل دوم ـ اعتراض
فصل سوم ـ در آثار ثبت
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد
فصل سوم ـ در امانت اسناد
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی
باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی
باب ششم ـ جرایم و مجازات
باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
باب هشتم ـ مواد مخصوصه
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك
آیین‌نامه قانون ثبت املاك
فصل اول ـ دفاتر ثبت اسناد و املاك
فصل دوم ـ در شماره‌‌گذاری املاك و توزیع اظهارنامه
فصل سوم ـ در درخواست ثبت
فصل چهارم ـ در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاك
فصل پنجم ـ در اعتراض
فصل ششم ـ در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك
فصل هفتم ـ در وظایف محققین ثبت
مبحث اول ـ در تعیین و صلاحیت محققین ثبت
مبحث دوم ـ در ترتیب رسیدگی
مبحث سوم ـ در اسناد كتبی
مبحث چهارم ـ در معاینه محلی و عقیده كارشناس
مبحث پنجم ـ در رد محقق ثبت
مبحث ششم ـ در عدم حضور متداعیین و یا یكی از آنها
مبحث هفتم ـ در ابلاغ حكم استیناف
فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 4 /1365/31 و الحاق‌ موادی به آن
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1378/7/25
قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور
قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 و ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31
آیین‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی
آیین‌نامه راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی
قانون صدور اسناد مالكیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372/7/11
آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالكیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1374/2/3
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تكلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضی»
قانون تعیین تكلیف پرونده‌های معترضی ثبتی كه فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
تصویب‌نامه راجع به تعرفه فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (كاداستر)
آیین‌نامه حدود و وظایف و تشكیلات تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره (3) ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ تشكیلات
فصل سوم ـ آموزش و تجهیزات
فصل چهارم ـ اجرای كاداستر
قانون ثبت املاك در مناطق عشایری
قانون متمم قانون ثبت املاك در مناطق عشایری
آیین‌نامه راجع به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن
آیین‏نامه هیأت تشخیص
لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملك شده به مستضعفین
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض مصوب 1333/10/5
دستورالعمل مربوط به تبصره الحاقی به ماده (9) آیین‌نامه قانون ثبت املاک به اداره کل ثبت منطقه
2 ـ صدور سند
آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزی
آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالكیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب 2 /1352/16 وزارت دادگستری
فصل اول ـ اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی
فصل دوم ـ مواد متفرقه
قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند مصوب 1369/11/28
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند مصوب 1370/7/17
بخش اول ـ املاك:
بخش دوم ـ اسناد و ثبت شركت‌ها
بخش سوم ـ امور متفرقه‌ها
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهبود روشهای تفكیك ساختمان، صدور سند مالكیت ساختمان و اصلاح سند مالكیت و صدور سند مالكیت المثنا
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض مصوب 1333/10/5
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ صدور اجرائیه
فصل سوم ـ ابلاغ
فصل چهارم ـ ترتیب اجراء
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
فصل هشتم ـ ارزیابی
فصل نهم ـ در وثیقه
فصل دهم ـ در مزایده
فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرایی
فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرایی
فصل سیزدهم ـ شكایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شكایات
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
3 ـ هزینه‌های ثبتی
آیین‌نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک
آیین‌نامه وصول حق‌الثبت املاک
قانون افزایش هزینه‌های ثبتی
آیین‌نامه واریز حق‌الثبت و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی و راجعه به الغای رویه الصاق و ابطال تمبر مصوب 1352/2/16
آیین‌نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶1 قانون ثبت و بند 2 فراز (ی) ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند 1373
4 ـ تفکیک و افراز
قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1356/10/11
آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷
لایحه قانونی راجع به تفكیك و افراز اراضی مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری استان‌های كشور
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383/1/25
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385 ـمصوبه شورای عالی اداری
5 ـ دفتر اسناد رسمی
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری ‌مسكونی برای امر مسكن به شركت‌های تعاونی مسكن و ‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فرو‌ش و و‌اگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركت‌های تعاو‌نی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
تصویب‌نامه در خصوص تشكیل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
6 ـ اراضی موات و زراعی و زمین شهری
قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن
اصلاحیه قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن
آیین‌نامه قانونی لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن
فصل اول ـ نحوه اعلام به مالكین
فصل دوم ـ مقررات تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی
فصل سوم ـ اراضی مشمول تبصره ماده یك قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن
فصل چهارم ـ تعیین تكلیف اراضی موات
فصل پنجم ـ نحوه واگذاری اراضی
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
‌آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
لایحه قانونی راجع به لغو مالكیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن
لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری
قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
قانون زمین شهری
آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
فصل اول ـ تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین‌ها
فصل دوم ـ مقررات تشخیص زمین‌ها
فصل سوم ـ نحوه خرید و تملك زمین‌ها
فصل چهارم ـ نحوه آمادهسازی و عمران و واگذاری زمین‌ها
فصل پنجم ـ مقررات متفرقه
7 ـ سایر
آیین‌نامه طرز اجرائیه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد
آیین‌نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 2535/11/3 شاهنشاهی
آیین‌نامه اجرایی ماده (155) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه اجرایی تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
از ‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین ثبت املاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت