منو
جستجو کردن

145,000 تومان

حقوق بین الملل

توضیحات تکمیلی

نویسنده

الگا مارتین ارتگا, ربکا والاس

مترجم

بهراملو مهناز, زمانی سید قاسم

موضوع

حقوق بین الملل

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

8

تیراژ

1000

تعداد صفحه

501

شابک

978-964-8200-23-2

پیش‌گفتار
فصل اول : مقدمه
تعریف حقوق بین‌الملل
ماهيّت و صفات مشخّصه حقوق بین‌الملل
آیا حقوق بین‌الملل، حقوق است؟
ویژگی‌های حقوق بین‌الملل چیست؟
توسعه حقوق بین‌الملل
فصل دوم : منابع حقوق بین الملل
عرف
تعریف عرف
عنصر مادی
اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت‌ها
معاهدات
اصول كلّی حقوقی مقبول ملل متمدن جهان
انصاف
تصمیمات قضایی
تصمیمات دادگاه‌های داخلی
آموزه‌های علمی (دكترین)
سایر منابع احتمالی حقوق بین‌الملل
اعمال سازمان‌های بین‌المللی
حقوق نرم و قوام‌نیافته
سازمان‌های منطقه‌ای
كمیسیون حقوق بین‌الملل
قاعده آمره
فصل سوم : حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی
نظریه یگانگی حقوقی
نظریه دوگانگی حقوقی
جایگاه حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل
جایگاه حقوق بین‌الملل در دادگاه‌های داخلی
رويّه رایج در انگلستان
حقوق بین‌الملل عرفی
قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مغایر با حقوق داخلی
معاهدات
گواهی قوه مجریه
رويّه ایالات متّحد امریكا
حقوق بین‌الملل عرفی
حقوق معاهدات
موافقت نامه‌های اجرایی
موافقت نامه‌های اجرایی مصوّب كنگره
مشكلات خاص دولت فدرال
پیشنهاد
دكترین عمل دولت
فصل چهارم : شخصيّت بین‌المللی
دولت‌ها
مفهوم دولت چیست؟
جمعيّت دائمی
سرزمین معيّن
حكومت
صلاحيّت ایجاد روابط بین‌المللی
شناسایی كشورها و حكومت‌ها
تمایز شناسایی كشورها و حكومت‌ها
نظریه‌های راجع به شناسایی
آیا تكلیفی برای شناسایی وجود دارد؟
معیارهای شناسایی كشورها
شناسایی حكومت‌ها
شناسایی دِفاكتو و شناسایی دِژوره
اثر شناسایی در حقوق داخلی
رويّه انگلستان
تأثیر عدم شناسایی
حقوق بین‌الملل
حقوق داخلی
رويّه انگلستان
رويّه ایالات متّحد امریكا
روش‌های اعلام شناسایی
سازمان‌های بین‌المللی
تعیین و احراز شخصيّت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی
سازمان ملل متّحد
افراد
اهليّت شكلی افراد
سایر عاملان (نهادهای) غیردولتی
گروه‌های شورشی
جنبش‌های آزادی بخش ملی
واتیكان (سریر مقدس)
سازمان‌های غیردولتی
شركت‌های فراملی
نتیجه
فصل پنجم : سرزمین
تصرّف
تصرّف مؤثر
ویژگی‌های تصرّف مؤثر
مقطع تاریخی سرنوشت‌ساز
تصرّف بلامعارض و مستمر
فتح و غلبه
واگذاری
قبض و بسط قلمرو دولت‌ها
كشورهای جدید
نواحی قطبی
قطب شمال
قطب جنوب
قلمرو هوایی
هواپیمای در وضعیت اضطراری
فضای ماورای جوّ
نتیجه
فصل ششم : صلاحيّت
اصول صلاحیت
اصل سرزمینی
اصل تابعيّت
اصل حمایتی (امنيّت)
اصل صلاحيّت جهانی
جرائم بین‌المللی
صلاحیت شبه‌جهانی
اصل شخصیت منفعل
استرداد مجرمان
توقیف غیرقانونی
منع تعقیب و محاكمه مجدد (خطر مضاعف)
مصونيّت از صلاحيّت
مصونيّت دولت
جهش‌هایی به سوی مصونيّت تعدیل یافته (نسبی)
مصونيّت دیپلماتیك
سران دولت
روابط كنسولی
مأموریت‌های ویژه
سازمان‌های بین‌المللی
فصل هفتم : حقوق دریاها
دریای سرزمینی
محدوده دریای سرزمینی
خلیج‌ها
جزایر
تعیین حدود دریای سرزمینی دولت‌های مقابل یا مجاور
كشورهای مجمع‌الجزایری
عبور بی‌ضرر
عبور از تنگه‌ها
منطقه مجاور
دریای آزاد
آزمایش‌های هسته‌ای
تابعيّت كشتی‌ها
صلاحيّت در دریای آزاد
استثناآت وارد بر آزادی دریانوردی ـ مداخله در دریای آزاد
فعالیت‌های ماهیگیری در دریای آزاد
تعقیب فوری
حمایت از محیط زیست دریایی
منطقه انحصاری ـ اقتصادی
حقوق دولت‌های ساحلی در منطقه انحصاری ـ اقتصادی
حقوق و تكالیف سایر دولت‌ها
تعیین حدود منطقه انحصاری ـ اقتصادی بین كشورهای ساحلی مقابل یا مجاور
فلات قاره
تعیین حدود فلات قاره بین دولت‌های ساحلی مقابل یا مجاور یكدیگر
بستر اعماق دریا
مقام بین‌المللی اعماق
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
نتیجه
فصل هشتم : مسؤوليّت دولت‌ها
ماهيّت مسؤوليّت
قابليّت انتساب
تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی
جبران خسارت
رفتار با بیگانگان ـ (رفتار با اتباع سایر دولت‌ها)
معیار رفتار
معیار رفتار ملّی
حداقل استاندارد بین‌المللی
اتباع
پناه‌جویان
مصادره اموال بیگانگان
هدف عمومی
تبعیض
پرداخت غرامت
حل‌وفصل اختلافات
نقض قرارداد
شرط كالْوُ
قاعده تابعيّت دعاوی
شركت‌ها و سهامداران
توسّل مقدماتی به مراجع داخلی
مسؤوليّت دولت در مورد محیط زیست
سلاح‌های هسته‌ای و محیط زیست
مسؤوليّت بین‌المللی خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل
فصل نهم : حقوق بشر
حقوق بشر چیست؟
حقوق شناسایی شده فرد در حقوق بین‌الملل
قبل از سال 1945
بعد از سال 1945
سازمان ملل متّحد
حقوق مورد حمایت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
سازِكار اجرایی
آیین‌های خاص
آیین شكایات
نظام ادواری جامع و جهانی
سایر كنوانسیون‌های سازمان ملل كه رعایت بخشی از حقوق بشر را تضمین می‌نمایند
سایر نظام‌های حمایت از حقوق بشر
حقوق بشر و حقوق بین‌الملل كیفری
آیا ایجاد یك دیوان دائمی كیفری بین‌المللی ضروری است؟
نتیجه
فصل دهم: حقوق معاهدات
تعریف معاهده
صلاحيّت انعقاد معاهده
حقوق داخلی
حقوق بین‌الملل
پذیرش و تصدیق متن معاهده
اعلام رضایت
الحاق
حق شرط
پذیرش شرط یا رد آن
آثار حقوقی شرط و اعتراض به آن
لازم‌الاجراشدن معاهده
رعایت و اجرای معاهده
تفسیر معاهده
تفسیر معاهدات سندیت یافته‌ با دو یا چند زبان
دولت‌های ثالث
اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات
اصلاح معاهده
تعدیل معاهدات
اعتبار معاهدات
عدم تطابق معاهده با الزامات نظام حقوق داخلی
اشتباه
تدلیس و ارتشاء
اعمال فشار
قواعد آمره
اختتام معاهده
اختتام معاهده به موجب مقررات معاهده یا با توافق طرف‌های آن
نقض اساسی معاهده
پدیداری ناگهانی شرایطی كه اجرای معاهده را غیرممكن می‌سازد
تغییر بنیادین اوضاع و احوال
قطع روابط دیپلماتیك یا كنسولی
نتایج ناشی از بی‌اعتباری، لغو و یا تعلیق معاهده
جانشینی دولت‌ها
فصل یازدهم : توسل به زور
نظام حقوقی قبل از سال 1945
نظام حقوقی پس از سال 1945
قلمرو ممنوعيّت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور
حصرِ بند 4 ماده 2 منشور به كاربرد نیروی نظامی؟
استثناآت وارد بر اصل ممنوعيّت تهدید یا كاربرد زور
دفاع مشروع
عملیات ایجاد منطقه امن در شمال عراق
یوگسلاوی سابق
«عملیات اعاده امید به سومالی»
مسؤولیت حمایت
نتیجه
اقدامات جمعی از طریق سازمان ملل متّحد
دبیركل سازمان ملل
اجرای صلح
اعطای مجوّز اعمال زور توسط ارگان ذی‌صلاح سازمان ملل
قواعد و مقررات حاكم بر روابط طرف‌های درگیر در جنگ
هدایت عملیات جنگی
تسلیحات اتمی
موافقت نامه‌های مهم راجع به تسلیحات اتمی
موافقت نامه‌های چند جانبه
حقوق بشردوستانه
صلیب سرخ بین‌المللی
نتیجه
فصل دوازدهم: داوری و حل‌وفصل قضایی اختلافات بین‌المللی
پایمردی
میانجیگری
سازش
كمیسیون تحقیق
داوری و حكمیت
دیوان بین‌المللی دادگستری
تركیب دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحيّت دیوان
دعاوی ترافعی
نظریه‌های مشورتی
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری و آینده آن
فصل سیزدهم : نتیجه
استفاده از اینترنت
نمایه موضوعی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

2 عدد در انبار

دوره وکالت