منو
جستجو کردن

250,000 تومان

حقوق بین الملل آب های شیرین

توضیحات تکمیلی

نویسنده

لورانس بوآسون دوشازورن

مترجم

سواری حسن, مبینی احمد رضا

موضوع

حقوق آب

سال چاپ

1400

نوبت چاپ

1

تیراژ

200

تعداد صفحه

385

شابک

978-600-475-134-6

1.مقدمه: آب‌های شیرین و ابعاد مختلف آن
1.چالش‌های حوزه آب: نگاهی کلی
2. پایان‌پذیری منابع آبی
3. آب و فرصت‌های پیش‌ رو: بررسی تخصصی
2. قانونمند‌ کردن بهره‌برداری از آب تحول، گستره، پیشرفت‌ها
1. مقدمه
2. آبراه‌های بین‌المللی و بهره‌برداری از آنها
الف) آبراه‌های بین‌المللی و تحدید حدود مرزی
ب) آبراه‌های بین‌المللی و کشتیرانی
پ) آبراه‌های بین‌المللی و فعالیت‌های ماهیگیری
ت) آبراه‌های بین‌المللی و سایر بهره‌برداری‌ها
ث) تعارض میان بهره‌برداری‌ها و راه‌حل آنها
ج) پیدایش مفاهیم جریان حداقلی و پایداری زیستی و تأثیرات آنها بر بهره‌برداری از آبراه‌ها
3. تلاش برای تدوین و هماهنگ کردن حقوق حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی
الف) کنوانسیون سازمان ملل ناظر بر استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی
ب) کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظت و بهره‌برداری از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (1992)
4. سایر منابع آب‌های شیرین و رژیم حقوقی حاکم بر آنها
الف) سفره‌های زیرزمینی بین‌المللی
ب) منابع آبی منجمد
پ) آب‌های شیرین اتمسفری
5.ابعاد مختلف قانونمند کردن منابع بین‌المللی آب شیرین
الف) تأثیر متقابل میان اسناد جهانی، منطقه‌ای و در سطح حوضه آبریز
ب) رابطه حقوقی میان هنجارهای جهانی و منطقه‌ای در سطح حوضه آبریز
3. اقتصادی کردن حقوق حاکم بر آب‌های شیرین
1. بهره‌برداری‌های اقتصادی و حقوق حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی
الف) کشتیرانی و موضوعات پیرامونی آن
ب) ایجاد تأسیسات زیربنایی در طول مسیر آبراه
2. آب، تجارت بین‌الملل و حقوق سرمایه‌گذاری
پ) آب‌های شیرین و سرمایه‌گذاری بین‌المللی
ت) حقوق بین‌الملل و انتقال بین‌المللی آب
ث) سخن پایانی
4. انعکاس مؤلفه‌های زیست‌محیطی در حقوق حاکم بر آب‌های شیرین
1. مقدمه
2.پیوند میان آب شیرین و حفاظت محیط‌زیست
الف) آلودگی و تأثیر آن بر آب‌های شیرین
ب) تنوع زیستی و آب‌های شیرین
پ) دگرش اقلیمی و آب‌های شیرین
ت) تغییرات کلان در منابع آبی
ث) پیوند‌ میان آب‌های شیرین و محیط‌زیست دریایی
3.حفاظت از محیط‌زیست و حقوق قابل‌اعمال بر آب‌های شیرین
الف) رویه پیش از کنفرانس استکهلم درخصوص محیط‌زیست انسانی
ب) موافقت‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی مصوب پس از کنفرانس استکهلم
1. کنوانسیون آبراه‌های ملل متحد (1997)، پیش‌نویس مواد، قانون سفره‌های زیرزمینی فرامرزی و حفاظت از محیط‌زیست
2. اسناد و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای
3. معاهدات مربوط به حوضه آبریز
پ) جایگاه نهادها در اسناد مربوط به آب‌های شیرین
4. موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی چندجانبه درخصوص صیانت و مدیریت آب‌های شیرین
الف) اسناد جهان‌شمول
1.کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی
2. کنوانسیون تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی به‌ویژه از جهت زیستگاه پرندگان آبی
3. کنوانسیون تنوع بیولوژیکی
4. کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی
5.کنوانسیون چهارچوب دگرش اقلیمی و پروتکل کیوتو
6. کنوانسیون آلاینده‌های ارگانیک پایدار/ مقاوم
7. کنوانسیون صیانت از گونه‌های مهاجر حیات‌وحش
ب) اسناد منطقه‌ای
1. اسناد مربوط به آلودگی هوا
2.کنوانسیون ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی فرامرزی
3. کنوانسیون آرهوس درخصوص دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی و دسترسی به عدالت در مسائل زیست‌محیطی
4. کنوانسیون چهارچوب حفاظت از کوه‌های آلپ
پ) نقش ارکان معاهده‌ای
5.روندهای هماهنگ
5. انسانی کردن مقررات حاکم بر آب‌های شیرین
1. مقدمه
2. نیازهای انسان و حقوق حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی
3. ظهور و شناسایی حق بر آب شرب سالم و بهداشت عمومی
الف) بسیج ابزارهای سیاسی و حقوقی
ب) معیار حقیقی و مؤثر بودن
4. نقش و سهم حقوق بشر در زمینه دسترسی به آب و بهداشت
5. حق بر آب و سلامتی، محیط‌زیست و حمایت فرهنگی
الف) حق بر آب و سلامت
ب) حق بر آب و محیط‌زیست و صیانت از فرهنگ
6. نیازهای انسان، مشارکت عمومی و دسترسی به آب و بهداشت
الف) پیدایش تضمین‌های مشارکت عمومی در حقوق بین‌الملل
ب) تضمین‌های مشارکت و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
7 .نیازهای انسان، حق بر آب و کمک‌های توسعه‌ای
8. مسئله آب در زمان مخاصمات مسلحانه
9. افراد و دسترسی به ابزارهای جبرانی
10. نتیجه‌گیری
6. نهادینه‌سازی روندها در حکمرانی مربوط به آب شیرین
1.مقدمه
2.سازمان‌ها و کمیسیون‌های حوضه آبریز
الف) سیر تکامل سازمان‌ها و کمیسیون‌های حوضه آبریز
ب) سازمان‌ها و کمیسیون‌های حوضه آبریز، مجمع گفت‌وگو و همکاری
پ) سازمان‌ها و کمیسیون‌های حوضه آبریز، حل‌وفصل اختلافات و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
ت) نقش سازمان‌ها و کمیسیون‌های حوضه آبریز در توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل
3. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی
الف) نظام ملل متحد: حفاظت از محیط‌زیست و مسئله آب شیرین
ب) ضرورت همکاری نهادی و مشارکت متولیان متعدد
4. تمهید کمک‌های فنی و مالی
الف) ابعاد و کارکردهای کمک‌های مالی و فنی
ب) موجودیت‌های غیردولتی و کمک‌های فنی و مالی
پ) نقش کمک‌های فنی و مالی در احترام به حقوق بین‌الملل
5. نتیجه‌گیری
7. حل‌وفصل اختلافات درخصوص آب شیرین: رویکردها، ابزارها و رویه‌ها
1. مقدمه
2. تعدد سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات درخصوص آب
3. سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها؛ با تأکید ویژه بر ابزارهای قضایی
الف) رویه معاهده‌ای و جنبش تدوین
ب) توسل به دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری
پ) داوری بین دولت‌ها
ت) سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات تجاری و دیگر آیین‌های تخصصی
ث) مداخله شخص ثالث، مذاکرات و حل‌وفصل اختلاف مبتنی‌بر مذاکره
4. بازیگران غیردولتی و اختلافات مربوط به آب
الف) سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار خارجی: تجربه‌های ایکسید و نفتا
ب) آیین‌های حقوق بشری و اختلافات مرتبط با آب
1. ارکان معاهده‌ای ملل متحد
2.ارکان منطقه‌ای حقوق بشر
پ) گرایش‌های اخیر در رویه آیین‌های حل‌وفصل اختلافات
1. قواعد زیست‌محیطی دیوان دائمی داوری
2. آیین‌های تحقیق
ت) نقش سازوکارهای ناظر به پایبندی
1. سازوکار پایبندی کنوانسیون آرهوس
2. موضوع کانال بیستور، سازوکار پایبندی آرهوس و تعامل آن با سایر آیین‌ها
3.کمیته تضمین پایبندی تحت پروتکل آب و سلامتی 1999
5. حل‌وفصل اختلافات و تفسیر و توسعه حقوق حاکم بر آب‌های شیرین
6. سخن پایانی
8 نگاه به آینده رویکردها و چشم‌اندازها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق بین الملل آب های شیرین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت