منو
جستجو کردن

106,000 تومان

تکنیک های آموزش حقوق

توضیحات تکمیلی

نویسنده

استیون فریدلند, جرالد هس

مترجم

خدیوزاد صنم, شعاریان ابراهیم

موضوع

آموزش حقوق

سال چاپ

1400

نوبت چاپ

1

تیراژ

500

تعداد صفحه

272

شابک

978-600-475-122-3

فصل اول: آموزش و یادگیری ـ نظریه، تحقیق و کاربردها
1- یادگیری
1-1- روان‌شناسی شناختی
1-2- رشد فکری
1-3- شیوه‌های یادگیری
1-4- ویژگی‌های فراگیران بزرگسال
2- تدریس
2-1- عناصر آموزش مؤثر
2-2- هفت اصل عملکرد مناسب در آموزش عالی
3- ابعاد آموزش نمونه
3-1- هیجان فکری
3-2- روابط میان‌فردی
فصل دوم: برنامه‌ریزی کلاسی و دورۀ آموزشی
1- نظریۀ برنامه‌ریزی
2- موضوع برنامه‌ریزی
2-1- اهداف دورۀ آموزشی
2-2- سرفصل برنامۀ درسی (سیلابس)
2-3- منابع دورۀ آموزشی
2-4- روش‌های تدریس ـ یادگیری
2-5- معماری کلاس و محیط آن
2-6- آغاز و پایان کلاس
2-7- تکنیک‌های ارزیابی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ ایده‌های مشخص برای برنامه‌ریزی کلاس و دورۀ درسی
3-1- استفاده از سیلابس پیوندی میان کلاس و دورۀ آموزشی
3-2- ده دستورالعمل اولین دورۀ آموزشی مورد انتخاب در سال اول
3-3-آموزش تحلیل حقوقی: فهرست مهارت‌ها
3-4- برنامۀ آموزشی بر محور حل مسئله
3-5- سمینارهای تدارک دیده توسط دانشجویان
3-6- سیستم یادگیری Four-Mat
3-7- سلیمان و آیین دادرسی
3-8- ضرورت هماهنگی روش‌ها با شکل و عملکرد
3-9- ارائۀ سخنرانی توسط دانشجویان درمورد آرای محاکم
3-10- تکریم دانشجویان سال اول دانشکدۀ حقوق
فصل سوم: تکنیک‌های پرسش و مباحثه
1- ضرورت بحث و پرسش در کلاس
2- موانع مباحثۀ مؤثر
3- راهکارهای مباحثه و پرسش و پاسخ مؤثر
3-1- گام اول ـ ایجاد جَو و فضای کلاسی مساعد برای مباحثه
3-2- گام دوم ـ طرح سؤالات و موضوعاتی که بحث خواهد شد
3-3- پرسش سؤالات مؤثر برای شروع بحث
3-4- هدایت بحث ـ سؤالات و نظرهای دانشجویان
4- تجربیات عملی اساتید و تکنیک‌های خاص مباحثه
4-1- استفاده از ویدئو در یادگیری اسامی ‌دانشجویان
4-2- ایجاد صمیمیت در فضای کلاس
4-3- سؤالات متقابل دانشجویان و اساتید
4-4- سؤالات برجسته
4-5- اسامی ‌و سوابق دانشجویان
4-6- گفتگو در محدودۀ مشخص
4-7- چیدمان کلاس درس ـ دایره
4-8- نکات تدریس در کلاس‌های آرام
فصل چهارم: ابزار دیداری
1- ابزار دیداری چه نوع ابزاری است؟
2- ضرورت استفاده از ابزار دیداری
3- طراحی و استفاده از ابزار دیداری
3-1- جزوات
3-2- تخته‌سیاه
3-3- دستگاه اُوِرهِد
3-4- فلیپ‌چارت
3-5- اسلاید
3-6- نوار ویدئو
4- تجربیات عملی اساتید حقوق در استفاده از ابزارهای دیداری خاص
4-1- الگوریتم‌ها
4-2- استفاده از پروژکتورهای آموزشی سقفی
4-3- استفاده از ویدئو در درس ادلۀ اثبات دعوی
4-4- روندنما
4-5- برش کوتاهی از فیلم
فصل پنجم: فرصت‌های یادگیری در زندگی واقعی
1- مفهوم یادگیری تجربی
2- مبانی نظری یادگیری تجربی
2-1- یادگیری جامع
2-2- مدل چرخ‌های کُلب
2-3- انعکاس در عمل
3- اهداف و مزایای یادگیری تجربی
4- ارتقای مزایای یادگیری تجربی
5- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ فرصت‌های یادگیری خاص در زندگی واقعی
5-1- اصول اخلاقی در کلینیک حقوقی
5-2- استفاده از بخش حوادث مجلات در کلاس حقوق جزا
5-3- خسته‌کننده بودن کلاس‌های حقوق
5-4- مثال‌هایی از مشکلات تنظیم اسناد حقوقی از روی اسناد واقعی
5-5- اتفاقات رایج در کلاس درس
5-6- جلسات و مشکلات کانون وکلای ایالتی
5-7- استفاده از پزشکان برای تدریس دانشجویان حقوق
5-8- بررسی و ارزیابی دعاوی ثبت‌شده در دفتر ثبت دعاوی
فصل ششم: بازسازی کلاس ازطریق یادگیری مشارکتی
1- معرفی یادگیری مشارکتی
2- نحوۀ ایجاد تکنیک‌های مشارکتی
2-1- گروه‌های اجماعی کلاس
2-2- سایر نمونه‌های یادگیری مشارکتی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ نظریات خاص در یادگیری مشارکتی و گروه‌های کوچک
3-1- ایجاد تمرین‌های مشارکتی
3-2- طرح تمرین‌هایی برای یادگیری مشترک
3-3- گروه‌های یادگیری مشارکتی در کلاس پرتعداد
فصل هفتم: کامپیوترها
1- اهداف آموزش حقوق
2- مزایا و چالش‌های کامپیوترها در زمینۀ تدریس و یادگیری
3- استفاده‌های مؤثر از کامپیوتر در دانشکده‌های حقوق
3-1- کامپیوتر به‌عنوان ابزار دیداری در کلاس
3-2- اینترنت
3-3- کتابهای حقوقی الکترونیکی
4- تجربیات عملی و نظریه‌های خاص اساتید حقوق در زمینۀ استفاده از کامپیوترها
فصل هشتم: شبیه‌سازی و ایفای نقش
1- دلایل به‌کارگیری شبیه‌سازی و ایفای نقش
2- طراحی تمرینات شبیه‌سازی و ایفای نقش
2-1- قالب شبیه‌سازی
2-2- اهداف شبیه‌سازی
2-3- طراحی و چهارچوب شبیه‌سازی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظرهای خاص در مورد شبیه‌سازی
3-1- ارائۀ استدلال در دعاوی در کلاس‌های سال اول
3-2- آشناسازی اولیه برای اتخاذ تصمیمات قضایی
3-3- دانشجویان در نقش قاضی
3-4- دانشجویان در نقش وکیل
3-5- مذاکره و تنظیم قراردادها
3-6- شبیه‌سازی وکالت در موضوعات ادلۀ اثبات دعوی
فصل نهم: تمرینات نگارش
1- ضرورت تمرین نگارش
2- انواع تمرین نگارش
2-1- نگارش خارج از کلاس
2-2- نگارش کلاسی
3- برنامه‌ریزی برای تکالیف نگارشی
4- ارائۀ بازخورد برای تکالیف نگارشی دانشجویان
5- تجربیات عملی اساتید حقوق در تمرین‌های خاص نگارشی
5-1- تکالیف نگارشی کوتاه در کلاس‌های پرجمعیت
5-2- مسائل ارزیابی: مزایا و مشکلات
5-3- نقد کتاب به‌صورت تکلیف درسی: راهنمایی برای نوشتن انتقادات
5-4- قادر ساختن دانشجویان به درک مسائل دنیای واقعی و داشتن «دیدی جهانی» از حقوق در دوره‌های آموزشی سال اول
5-5- آشکار شدن جهت‌گیری‌ها به‌وسیلۀ یادداشت
فصل دهم: ارزیابی کلاس ـ بازخوردی برای اساتید
1- مفهوم ارزیابی کلاس
2- پیش‌فرض‌های ارزیابی کلاس
3- ویژگی‌های ارزیابی کلاس
4- گام‌های اولیۀ ارزیابی کلاس
5- مزایای ارزیابی کلاس
6- تجربیات عملی اساتید حقوق و تکنیک‌های خاص ارزیابی کلاس
6-1- کاهش استرس ازطریق بازخورد
6-2- نوشته‌های یک‌دقیقه‌ای
6-3- فهم مفاهیم با استفاده از روندنما
6-4- راه‌حل مستند مشکلات
6-5- اساتید و فرم‌های بازخورد طراحی‌شده
فصل یازدهم: ارزیابی دانشجویان
1- ضرورت انجام ارزیابی دانشجویان
1-1- رتبه‌بندی و چینش
1-2- بازخورد
2- ابزار ارزیابی: وسایل و تکنیک‌ها
3- زمان ارزیابی دانشجویان
4- موضوع ارزیابی
5- نحوۀ ارزیابی
5-1- معیار روش‌شناختی
5-2- طرح‌های مؤثر ارزیابی
5-3- برخی بایدها و نبایدهای آزمون‌های دانشکده‌های حقوق
6- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد ارزیابی
6-1- استفاده از «اصول طبقه‌بندی بلوم» در ارائۀ پیش‌نویس آزمون‌ها
6-2- ارائۀ سؤالات امتحانی بالقوه به دانشجویان قبل از آزمون
6-3- برگزاری آزمون‌ها، انجام تمرینات و توصیه‌های عملی
6-4- آزمون‌های چندگزینه‌ای در کلاس‌های پرتعداد
6-5- طرح سؤالات چندگزینه‌ای
6-6- انتقاد از مهارت‌های وکالتی دانشجویان
6-7- امتیاز اضافی
6-8- مطابق با یک باور «دانشجویانی که انسان‌های خوبی هستند و در آینده وکلای خوبی می‌شوند، اغلب نمرات بدی کسب می‌کنند.»
فصل دوازدهم: محیط تدریس و یادگیری
1- محیط فیزیکی
2- محیط میان‌فردی
3- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد محیط تدریس و یادگیری
3-1- خط‌مشی آماده‌سازی کلاس
3-2- عدم‌یادداشت‌برداری
3-3- آموزش تحلیلی قانونی
3-4- روایت تجربیات
3-5- نیاز دانشجویان به تبیین ایده‌ها
3-6- توجه به مخاطب: استفاده از راهکار نگارشی در بهبود یادگیری حقوق
3-7- سمینارهای دانشجویی

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تکنیک های آموزش حقوق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

2 عدد در انبار

دوره وکالت