منو
جستجو کردن

200,000 تومان

تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبداللهی محسن

موضوع

تروریسم

سال چاپ

1388

نوبت چاپ

1

تیراژ

1000

تعداد صفحه

464

شابک

978-964-8200-36-2

دیباچه
مقدمه
فصل اول شناخت تروریسم در نظام حقوق بین‌الملل
گفتار‌ اول‌ ـ مفهوم و انواع تروریسم بین‌المللی
مبحث اول‌ ـ ترمینولوژی‌ و تاریخچه‌
مبحث دوم ـ انواع و جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل
الف) تفکیک تروریسم‌ داخلی‌ از تروریسم‌ بین‌المللی
ب‌) تفکیک تروریسم‌ فردی‌ از تروریسم‌ دولتی
1. خشونت‌ افراد بر ضد یكدیگر
2. خشونت‌ افراد بر ضد دولت
3. خشونت‌ دولت‌ بر ضد افراد
4. تروریسم دولتی: حمایت و پشتیبانی دولت از فعالیت‌ها و گروه‌های
5. خشونت‌ دولت‌ها بر ضد یكدیگر: درگیری مسلحانه
ج) تروریسم فاجعه‌بار
مبحث سوم ـ عدم موفقیت جامعه بین‌المللی در تعریف جامع تروریسم
الف) فعالیت‌ اركان‌ و نهادهای‌ ملل‌ متحد در تعریف تروریسم‌
1. فعالیت‌ كمیسیون‌ حقوق بین‌‌الملل‌
1-1. پیش‌نویس مواد جنایت‌ بر ضدصلح و امنیت‌ بشری‌
2-1. اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ كیفری‌
2. فعالیت‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
1-2. تلاش مجمع‌ عمومی‌ در تعریف جامع تروریسم‌
3. فعالیت‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
1-3. فعالیت شورای امنیت پیش از حوادث یازدهم سپتامبر
2-3. فعالیت شورای امنیت پس از حوادث یازدهم سپتامبر
4. فعالیت‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌
ب) معیارهای سه‌گانه در تعریف‌ تروریسم ‌
1. معیار ذهنی در تعریف‌ تروریسم‌
2‌. معیار عینی‌ در تعریف‌ تروریسم
3‌. سودمندی معیار مختلط‌ در تعریف‌ تروریسم‌
ج) استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم
1. بر هم‌ زدن‌ جدی‌ نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌
2. به‌ خطر انداختن‌ جان‌ و سلامتی‌ شهروندان‌ (غیرنظامیان‌)
3. وحشت‌پراكنی‌ بین‌ مردم‌
4. تأثیرگذاری‌ بر تصمیمات‌ دولت‌ها و سازمان‌های‌ بین‌المللی‌
گفتار دوم ـ تروریسم به‌عنوان یك جنایت بین‌المللی
مبحث اول ‌ـ چیستی جنایت بین‌المللی
الف) مفهوم جنایت بین‌المللی
ب) آثار جنایت بین‌المللی
مبحث دوم ـ جنایت بودن تروریسم در حقوق هنجاری
الف) هدف تروریسم بین‌المللی
ب) علت وجودی تروریسم بین‌المللی
ج) محور ساخت تروریسم
مبحث سوم ـ ابهام در جنایت بودن تروریسم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل
الف) لزوم مبارزه كیفری به‌عنوان هنجار بین‌المللی در مبارزه با تروریسم
ب) عدم توفیق جامعه بین‌المللی در نهادینه‌سازی جرم‌انگاری تروریسم
ج) ضعف سازوكار‌های حقوق بین‌الملل برای مبارزه كیفری با تروریسم
د) تعامل شکننده نهاد جرم انگاری تروریسم با دیگر اجزای نظام حقوق
گفتار سوم ـ رویكردهای حقوقی جامعه بین‌المللی در مقابله با تروریسم
مبحث اول ـ رویكردهای خرد در مقابله با تروریسم
الف) رویكرد سنتی: مبارزه كیفری با اعمال مجرمانه تروریستی
ب) رویكرد پیشگیرانه نسبت به اعمال كیفری تروریستی
ج) رویكرد مالی: خشكانیدن منابع مالی تروریسم
د) رویكرد نظامی از طریق توسل به زور یك جانبه
ه‍‌) رویكرد نظامی از طریق توسل به زور چندجانبه
مبحث دوم ـ دو رویكرد كلان در مقابله با تروریسم
الف) رویكرد اجرای قانون
ب) امكان توسل به رویكرد نظامی
فصل دوم اعمال حقوق بشر در رویكرد اجرای قانون
گفتار اول ـ قابلیت محدود تروریسم در ایجاد وضعیت‌‌های اضطراری
مبحث اول ـ مبانی و مفهوم وضعیت اضطراری در حقوق بین‌الملل
مبحث دوم ـ منابع وضعیت اضطراری در حقوق بین‌الملل
مبحث سوم ـ شرایط اعلام وضعیت اضطراری ناشی از تروریسم
الف) ضرورت اعلام وضعیت اضطراری
ب) تناسب اقدامات تعلیقی با وضعیت اضطراری
ج) تبعیض‌آمیز نبودن اقدامات تعلیقی
د) عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین‌المللی
ه‍‌) آیین‌های شكلی برقراری نظام تعلیق
مبحث چهارم ‌ـ آثار اعلام وضعیت اضطراری ناشی از تروریسم
گفتار دوم ـ نقض قواعد حقوق بشر از رهگذر پایش، بازرسی و پیگرد
مبحث اول ـ امکان تحدید حق بر حریم خصوصی در اقدامات
الف) حق بر حریم خصوصی و نقض آن در اقدامات ضدتروریستی
ب( لزوم قانونی بودن ورود به حریم خصوصی
مبحث دوم ـ رعایت اصل عدم تبعیض در اقدامات ضدتروریستی
الف) اطلاق قاعده عدم‌تبعیض در نظام حقوق بشر
ب) ممنوعیت تبعیض در اقدامات ضدتروریستی
مبحث سوم ـ نقض گسترده حق بر دادرسی عادلانه و دیگر تضمینات
الف) اصل قانونی بودن جرایم
ب) اصل برائت
ج) ممنوعیت استفاده از محاكم اختصاصی یا نظامی برای محاكمه
د) حق بر علنی بودن محاكمات
ه‍‌) حق بر دسترسی به وكیل، ادله و مدارك و شهود
1. حق بر داشتن مشاور یا وكیل حقوقی
2. حق بر دسترسی به ادله و مدارك و اسناد دعوی
3. حق بر احضار شهود
و) حق بر تجدیدنظرخواهی
گفتار سوم ـ نقض قواعد نظام حقوق بشر در توسل به زور علیه مظنونین
مبحث اول ـ قواعد حقوقی بازداشت و سلب آزادی تروریست‌ها در
الف) حق بر آزادی و جواز بازداشت مظنونین به فعالیت‌های تروریستی
ب) طول مدت بازداشت‌های ضدتروریستی: بازداشت‌های تحت‌نظر
1. محدودیت بازداشت‌های احتیاطی در اقدامات ضدتروریستی
2. ممنوعیت بازداشت‌های نامحدود در اقدامات ضدتروریستی
ج) اطلاق حق بر بازبینی قضایی مشروعیت بازداشت مظنونین
مبحث دوم ـ اصول و قواعد حقوقی توسل به زور مرگبار علیه
الف) لزوم احترام به حق حیات در اقدامات ضدتروریستی
ب) شرایط توسل به زور مرگبار علیه تروریست‌ها توسط مأمورین
1. ضرورت توسل به زور مرگبار
2. تناسب توسل به زور مرگبار با اهداف مبارزه با تروریسم
ج) محدودیت‌های اعدام محكومین به ارتكاب جرایم تروریستی
فصل سوم قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه در رویكرد نظامی مبارزه با
گفتار اول ـ تروریسم و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی
مبحث اول ـ ممنوعیت اعمال و روش‌های تروریستی در درگیری‌های مسلحانه
الف) ممنوعیت مجازات های رعب‌آور در كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو
ب) ممنوعیت تروریسم در پروتكل‌های الحاقی سال 1977
1. پروتكل اول الحاقی در مورد درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی
2. پروتكل دوم الحاقی در مورد درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی
مبحث دوم ـ تروریسم منجر به درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی
الف) امكان توصیف حملات تروریستی به‌عنوان حمله مسلحانه
1. حملات تروریستی بازیگران غیردولتی به‌عنوان حمله مسلحانه
2. دفاع مشروع در برابر حملات تروریستی و چالش‌های آن
2-1. طرف دفاع مشروع
2-2. دوره یا زمان دفاع مشروع
ب) لزوم انتساب حملات تروریستی به یك دولت خارجی
1. ادغام گروه یا سازمان تروریستی در نیروهای نظامی یك دولت
2. حمایت، پشتیبانی و كنترل گروه‌های تروریستی توسط یك دولت
1-2. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و كنترل مؤثر
2-2. رویه دادگاه یوگسلاوی سابق و كنترل كلی
3-2. وضعیت حقوقی جنگ ایالات متحده با القاعده و طالبان
مبحث سوم ـ تروریسم جهانی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی
گفتار دوم ـ جایگاه حقوقی تروریست‌ها در حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مبحث اول ـ وضعیت حقوقی تروریست‌ها: رزمنده یا غیرنظامی متخاصم
الف) رزمنده كیست؟
1. رزمنده در حقوق لاهه 1907 و ژنو 1949
2. توسعه مصادیق رزمنده در پروتكل اول الحاقی
3. اعطای وضعیت رزمنده به تروریست‌های متعلق به نیروهای منظم
ب) تروریست‌ها به‌عنوان غیرنظامیان متخاصم
1. رزمنده غیرقانونی یا غیرنظامی متخاصم
2. شركت مستقیم در مخاصمات
3. سلب مصونیت تروریست‌های غیرنظامی متخاصم
مبحث دوم ـ نظام حقوقی سلب حیات و بازداشت تروریست‌ها در
ب) وضعیت حقوقی بازداشت تروریست‌ها در درگیری‌های مسلحانه
1. اسارت جنگی تروریست‌های رزمنده: وضعیت حقوقی اسرای
2. امكان بازداشت قانونی غیرنظامیان در درگیری‌های بین‌المللی
3. جواز بازداشت قانونی غیرنظامیان متخاصم متهم به فعالیت‌های
گفتار سوم ـ تروریسم و درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی
مبحث اول ـ تفكیك عملیات‌ تروریستی پراكنده از عملیات‌ تروریستی
الف)‌ درگیری مسلحانه دولت با گروه‌های تروریستی سازمان یافته
ب)‌ درگیری مسلحانه دولت با گروه‌های تروریستی سازمان یافته
1. داشتن فرماندهی مسئول (سازماندهی)
2. تسلط بر بخشی از سرزمین
3. قابلیت و توانایی اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مبحث دوم ـ درگیری مسلحانه فراملی دولت با گروه‌های تروریستی
الف) قابلیت اعمال حداقل‌های ماده سه مشترك
ب) بین‌المللی شدن درگیری مسلحانه فراملی دولت با تروریست‌ها
مبحث سوم ـ حقوق و امتیازات تروریست‌ها در درگیری‌های مسلحانه
الف) سلب حیات و فقدان امتیاز رزمندگی در درگیری‌های مسلحانه
ب) سلب آزادی و گرایش به اعطای حقوق اسیر جنگی در درگیری‌ها
برآیند
منابع و مآخذ
ضمایم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

ناموجود

دوره وکالت