منو
جستجو کردن

84,000 تومان

بزه دیده شناسی (جلد دوم) درس گفتارهای ترجمانی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رایجیان اصلی مهرداد

موضوع

بزه دیده شناسی

سال چاپ

1400

نوبت چاپ

2

تیراژ

500

تعداد صفحه

187

شابک

978-600-475-123-0

سخن ناشر
فهرستِ کوتاه
پیش‌گفتار مترجم
گفتارِ یکم. درآمدی بر بزه‌دیده‌شناسی (یان جی. فَن‌دایک)
الف) نخستین رویکرد: قربانی ‌شناسی جنایی/كیفری
ب) سرزنشِ بزه‌دیده
پ) قربانی‌شناسی عمومی
ت) فرهنگِ انتقاد
ث) انتقادِ تُند از بزه‌كار
ج) جامعۀ جهانی بزه‌دیده‌شناسی
چ) فراسوی سَمپوزیومِ آمستردام
گفتارِ دوم. بزه‌دیده‌شناسی و فلسفۀ حقوقِ جنایی: جایگاهِ بزه‌دیده در نظریۀ سزادهی(جُرج پی. فِلِچِر)
الف) درآمد
ب) مبناهای استدلالیِ بحث
پ) بزه‌دیدگان چه کسانی هستند؟
ت) اثرهای پَسینیِ رفتارِ مجرمانه
ث) بی‌کیفری
ج) برآمد
گفتارِ سوم. بزه‌دیده‌شناسی و حقوقِ تطبیقی: جایگاهِ بزه‌دیده در حقوقِ جناییِ هلند(سَم اِستولویک)
الف) تاریخچه
ب) بزه‌دیدگان در سامانۀ حقوقیِ هلند
پ) پرسش‌هایی دربارۀ موقعیّتِ بزه‌دیدگان
ت) حقِّ بزه‌دیده به جبران‌خواستن
1. حقِّ دریافتِ غرامت برای بزه‌دیدگانِ جنایت‌های جنگی و جنایت‌های بر بشریّت
2. برده‌داری
قاچاقِ بانوان ‌و‌ کودکان
4. تبعیض بر بزه‌دیده
5. همکاریِ بین‌المللی
گفتارِ چهارم. بزه‌دیده‌شناسیِ بین‌المللی: شناساییِ بین‌المللیِ حق‌های بزه‌دیدگان (محمّدشریف‌بَسیونی)
الف) درآمد
ب) تحوّلِ حق‌های بزه‌دیدگان در حقوقِ بین‌المللی
1. خاستگاه‌های تاریخی
2. نمونه‌های باستانی
3. نمونه‌های معاصر
پ) چهارچوبِ هنجاریِ حقِّ جبران برای بزه‌دیده بر پایۀ حقوقِ بین‌المللیِ کلاسیک
1. مسؤولیّتِ دولت
2. وظیفۀ دولت‌ها به جبران بر پایۀ كنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
3. رویۀ دولت‌ها
4. سازوکارهای جبرانِ دولتی در برابرِ نقض‌های ارتکابیِ عاملانِ نا‌دولتی
ت) رویۀ قضاییِ دیوان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دربارۀ حق‌های بزه‌دیدگان
1. رویۀ قضاییِ دیوانِ میان‌ ـ ‌آمریکاییِ حقوقِ بشر
2. رویۀ قضاییِ کمیتۀ حقوقِ بشر و دیوانِ اروپاییِ حقوقِ بشر
3. دیوانِ جناییِ بین‌المللی
4. دیوانِ دائمیِ دادگستریِ بین‌المللی
ث) سازوکارهای به‌دست‌آوردنِ جبران برای بزه‌دیدگان
1. پی‌گردهای ملّی یا جبران‌های مدنی
1.1. صلاحیّتِ جهانی
1.2. قانونِ دعواهایِ نقضِ تعهّدِ نا‌قراردادیِ بیگانگانِ آمریکایی
1.3. دادگاه‌های ویژۀ ملّی
2. کمیسیون‌ها و دادگاه‌های منطقه‌ای
3. دعواها یا پی‌گردهای جناییِ بین‌المللی
3.1. کمیسیونِ پرداختِ غرامتِ سازمانِ مللِ متّحد
3.2. دادگاه‌های جناییِ بین‌المللی برای یوگسلاویِ پیشین و رواندا
3.3 دادگاه‌های دوگانۀ تیمورِ شرقی، سییرالئون، کُوزوو و کامبوج
3.4 دیوانِ جناییِ بین‌المللی
4. محدودیت‌های پیگردهای ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی
ج) قطعنامۀ اصولِ 2006 2005
1. سیرِ تحوّلِ اصولِ 2006 2005
2. هدف‌های اصولِ 2006 2005
2.1. تعریفِ نقض‌های حقوق بشری و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی
2.2. تعهّدهای دولت‌ها
2.3. ارتباطِ حقّ جبران با حقوقِ بشر و حقوقِ بشردوستانۀ بین‌المللی
3. تعریفِ اصطلاحِ «بزه‌دیده»
4. حمایت از بزه‌دیدگان، خانواده‌ها و گواهانِ آنان
5. منعِ تبعیض
6. حق‌های بزه‌دیدگان
1.6 حقّ دسترسیِ برابر و کارآمد به دادگستری
2.6. حقّ جبران در برابرِ زیانِ‌وارد‌شده
3.6. حقِّ دانستنِ حقیقت
چ) ملاحظه‌های اقتصادی و سیاسی
ح) نتیجه‌گیری

موضوع این کتاب چیست؟
مجموعه گفتارهایی شامل چند مقاله ترجمه شده به زبان انگلیسی از چهره‌‌های نامدار علوم جنایی و بزه‌دیده‌شناسی‌‌ (از جمله، پروفسور فلچر، فن دایک و شادروان بسیونی) است که به صورت موضوعی، این قلمرو مطالعاتی را از کلیات و مقدمات آن تا برخی از تحولات آن در سطح تطبیقی (با نمونه‌پژوهی در سامانه حقوقی هلند) و بین‌المللی به تصویر می‌‌کشد.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطبان این دو کتاب دانشوران، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌‌های حقوق و علوم اجتماعی (از جمله، حقوق جنایی و جرم‌شناسی، حقوق جنایی کودکان و نوجوانان، روان‌شناسی و علوم تربیتی) در سطح تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) هستند. بدین منظور، نویسنده/مترجم، تاکنون این دو کتاب را به عنوان منبع درسی برای دوره‌های تخصصی (از جمله در دو دوره تخصصی مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه پوآتیه فرانسه، با عنوان “روان‌شناسی جنایی و قضایی”) ارائه داده است. این دو کتاب همچنین به عنوان منبع درسی در برنامه جدید کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی (مصوب 1401/05/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف)، از جمله در درس “بزه‌دیده‌شناسی‌‌” معرفی شده‌اند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
از ویژگی‌‌های این دو کتاب که بیانگر دیدگاه‌‌های نو در این حوزه‌‌اند، می‌‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
یک. تفکیک مباحث در دو مجلد (به ترتیب، زیر عنوان درس گفتارهای تألیفی و ترجمانی)، از نظر روش‌شناختی، مبتکرانه است و این فایده را دارد که نوشتگان و ادبیات این قلمرو مطالعاتی را در دو بخش داخلی (ایران) و خارجی (تطبیقی و بین‌المللی) مرزبندی می‌‌کند.
دو. مباحثی شامل “بزه‌دیده‌‌شناسی برگردان‌نگر” (در بخش یکم از جلد یکم)، به ابتکار نویسنده مفهوم‌‌سازی و معرفی شده‌‌اند. این مباحث را عنوان‌‌هایی چون “بزه‌دیده‌‌شناسی آبی” تکمیل می‌‌کنند که از دستاورد دیدگاه‌‌های نوین جرم‌شناسان و بزه‌‌‌دیده‌شناسان معاصر محسوب می‌شوند.
قسمتی از کتاب
موضوعِ حق‌های بزه‌دیده امروز به یکی از جریان‌های غالبِ بین‌المللی در حقوق و علومِ جنایی تبدیل شده است. وانگهی، سیرِ تحوّل بزه‌دیده‌شناسی، هر خواننده یا پژوهشگری را از پژوهش‌های علّت‌شناختی ـ ‌جرم‌شناختی به مطالعاتِ حمایتی‌ ـ ‌حقوقی می‌رسانَد. کتابِ کنونی می‌کوشد تا با آوردن دیدگاهِ تنی چند از حقوق‌دانان، جرم‌شناسان و بزه‌دیده‌شناسانِ معاصر، تبیینی از تاریخچۀ بزه‌دیده‌شناسی، نسبتِ آن با فلسفۀ حقوقِ جنایی، گریزی تطبیقی به هلند، به‌ عنوانِ یکی از سامانه‌های مهمّ حقوقیِ اروپایی و بین‌المللی و یکی از پایگاه‌های مهمّ بزه‌دیده‌شناسی، و تحوّلِ بین‌المللیِ حق‌های بزه‌دیدگان ارائه دهد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بزه دیده شناسی (جلد دوم) درس گفتارهای ترجمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت