منو
جستجو کردن

120,000 تومان

بزه دیده شناسی (جلد اول) درس گفتارهای تالیفی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رایجیان اصلی مهرداد

موضوع

بزه دیده شناسی

سال چاپ

1398

نوبت چاپ

2

تیراژ

1000

تعداد صفحه

292

شابک

978-600-475-077-6

بخشِ یکم: بزه‌دیده‌شناسی و سامانۀ دادگستریِ جنایی
فصلِ یکم. بزه‌دیده‌شناسیِ برگردان‌نگر
گفتارِ یکم: بزه‌دیده و سامانۀ دادگستریِ جنایی
الف) شناختِ بزه‌دیده و ملاحظه‌هایی دربارۀ بزه‌دیدگی او
ب) جایگاه و موقعیّتِ بزه‌دیده در سامانۀ دادگستریِ جنایی
الف) تعریف و گونه‌شناسیِ بزه‌دیده در بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی
ب) حق‌های بزه‌دیده
پ) حمایت از بزه‌دیده
ت) ملاحظه‌های پایانی
گفتارِ دوم: حق‌های بزه‌دیده و حمایت از او در پرتوِ سیاستِ جنایی
الف) تعریف و گونه‌شناسیِ بزه‌دیده در بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی
ب) حق‌های بزه‌دیده
ت) ملاحظه‌های پایانی
گفتارِ سوم: بزه‌دیده‌ و قانونِ مجازاتِ اسلامی
الف) آشفتگی و نایک‌پارچگی در واژگانِ بزه‌دیده‌شناسانه
ب) نوآوری‌های لایحه و ق.م. ا. 1392
پ) پیش‌رفت‌های لایحه و ق. م. ا. 1392 نسبت به ق. م. ا. 1370
فصلِ دوم: بزه‌دیده‌شناسیِ بزه‌دیدگانِ خاص
گفتارِ یکم: بزه‌دیده‌شناسیِ کودکان‌و‌نوجوانان
الف) رهیافتِ تنبیهی‌ـ‌سزاباور نسبت به کودکان‌و‌نوجوانان
ب) رهیافتِ بزه‌دیده‌مدار به کودکان‌و‌نوجوانان در قانونِ مجازاتِ اسلامی
گفتارِدوم: بزه‌دیده‌شناسیِ جرم‌های مادّه‌های مخدّر
الف) جرم‌های سازندۀ پدیدۀ مجرمانۀ مادّه‌های مخدّر
ب) بزه‌دیده‌شناسیِ جرم‌های مادّه‌های مخدّر
گفتارِ سوم: بزه‌دیده‌شناسیِ نمونه‌پژوهی‌نگر: تحلیلِ بزه‌دیده‌شناسانۀ اسیدپاشی
الف) رهیافت بزه‌دیده‌شناسانه به اسیدپاشی
ب) تحلیل بزه‌دیده‌شناسانۀ پروندۀ آمنۀ بهرامی
پ) ملاحظه‌های پایانی
بخشِ دوم: بزه‌دیده‌شناسی و حقوقِ بشر
فصلِ یکم. بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتیِ آبی
گفتارِ یکم: بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی در سازمانِ مللِ متّحد
الف‌) بزه‌دیدگان‌
ب‌) دست‌رسی‌ به‌ دادگستری‌ و رفتارِ دادگرانه
پ‌) جبرانِ‌ خسارت‌
ت‌) غرامت‌
ث‌) كمك‌ به‌ بزه‌دیدگان‌
ج‌) بزه‌دیدگانِ‌ِ سوءاستفاده‌ از قدرت‌
چ) ملاحظه‌های پایانی
گفتارِ دوم: بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی و حق‌های جهانیِ بزه‌دیدگان
الف) حق‌های جهانی بزه‌دیدگان در پرتوِ اصلِ دست‌رسی به دادگستری و رفتارِ دادگرانه
ب) حق‌های جهانی برای بزه‌دیدگانِ خاص در پرتوِ اصلِ هم‌ترازی حق‌های بزه‌دیده و متّهم
پ) ملاحظه‌های پایانی
پیوست: پیش‌نویسِ کنوانسیونِ سازمانِ مللِ متّحد دربارۀ دادگری و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیانِ سوء‌استفاده از قدرت (هشتمِ فوریۀ 2010)
فصلِ دوم. بزه‌دیده‌شناسیِ سوءاستفاده از قدرت در پرتوِ دادرسیِ دادگرانه
گفتارِ یکم: بزه‌دیده‌شناسی و سوء‌استفاده از قدرت
الف) خاستگاه‌های متمایزِ بزه‌دیدگی در تعریفِ بزه‌دیده
ب) تمایزِ بزه‌دیدگیِ افراد و گروه‌ها در پرتوِ دو اصلِ بزه‌دیدگیِ فردی و بزه‌دیدگیِ گروهی
پ) ملاك‌های شناختِ بزه‌دیدگی گروهی در حقوقِ جناییِ بین‌المللی
1- ملاك‌های حمایت از بزه‌دیدگانِ گروهی در حقوقِ جناییِ بین‌المللی
ت) ملاحظه‌های پایانی
گفتارِ دوم. بزه‌دیده‌شناسی و دادرسیِ دادگرانه
الف) جایگاهِ تاریخیِ بزه‌دیده در دادرسی‌های جنایی
ب) ملازمۀ گریزناپذیرِ حق‌های بزه‌دیده و متّهم در بسترِ دادرسیِ دادگرانه
پ) ملاحظه‌های پایانی
نمایه
کتاب‌نامه
پیوستِ پایانی: آلبومِ چهره‌های بزه‌دیده‌شناسی
بِنیامین مِندِلسون [Benjamin Mendelsohn]
هانس فون‌هِنتیگ [Hans von Hentig]
عزّت فتّاح [Ezzat Fattah]
رابرت اِلییاس [Robert Elias]
محمّدشریف بَسیونی [M. Cherif Bassiouni]
یان فان‌‌دایک [Jan Van Dijk]

موضوع این کتاب چیست؟
مجموعه گفتارهایی از این قلمرو مطالعاتی است که دستاورد مطالعات و پژوهش‌‌های نویسنده در دو دهه گذشته بوده است. بر این اساس، مطالب کتاب در قالب دو بخش، ابتدا به مبادی و مبانی بزه‌‌دیده شناسی اختصاص یافته‌‌اند که سپس، با جایگاه و تحولات این قلمرو در سامانه حقوقی ایران پیوند زده می‌شوند. سرانجام، جایگاه و تحولات بزه‌دیده‌شناسی‌‌ در سطح بین‌‌المللی و جهانی (از جمله در سطح سازمان ملل متحد) به بحث گذاشته شده است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطبان این دو کتاب دانشوران، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌‌های حقوق و علوم اجتماعی (از جمله، حقوق جنایی و جرم‌شناسی، حقوق جنایی کودکان و نوجوانان، روان‌شناسی و علوم تربیتی) در سطح تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) هستند. بدین منظور، نویسنده/مترجم، تاکنون این دو کتاب را به عنوان منبع درسی برای دوره‌های تخصصی (از جمله در دو دوره تخصصی مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه پوآتیه فرانسه، با عنوان “روان‌شناسی جنایی و قضایی”) ارائه داده است. این دو کتاب همچنین به عنوان منبع درسی در برنامه جدید کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی (مصوب 1401/05/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف)، از جمله در درس “بزه‌دیده‌شناسی‌‌” معرفی شده‌اند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
از ویژگی‌های این دو کتاب که بیانگر دیدگاه‌‌های نو در این حوزه‌‌اند، می‌‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
یک. تفکیک مباحث در دو مجلد (به ترتیب، زیر عنوان درس گفتارهای تألیفی و ترجمانی)، از نظر روش‌شناختی، مبتکرانه است و این فایده را دارد که نوشتگان و ادبیات این قلمرو مطالعاتی را در دو بخش داخلی (ایران) و خارجی (تطبیقی و بین‌المللی) مرزبندی می‌‌کند.
دو. مباحثی شامل “بزه‌دیده‌‌شناسی برگردان‌نگر” (در بخش یکم از جلد یکم)، به ابتکار نویسنده مفهوم‌سازی و معرفی شده‌اند. این مباحث را عنوان‌‌هایی چون “بزه‌دیده‌‌شناسی آبی” تکمیل می‌کنند که از دستاورد دیدگاه‌‌های نوین جرم‌شناسان و بزه‌‌‌دیده‌شناسان معاصر محسوب می‌شوند.
قسمتی از کتاب
با توجّه به پیشرفت‌های بزه‌دیده‌شناسی در جهان، که به‌ویژه در دو دهۀ آغازینِ هزارۀ سوم رشدِ شتابنده‌ای داشته‌اند، ضرورتِ توجّه به این قلمروِ مطالعاتی در ایران دوچندان می‌شود. پس از مفهوم‌سازیِ «بزه‌دیده‌» در فرهنگستانِ ایران، و احیای آن، پس از یک دورۀ بلندِ فِترت، در نوشتگانِ علومِ جناییِ پارسی از آغازِ دهۀ 70 خورشیدی، بزه‌دیده‌شناسی به‌عنوانِ موضوعِ خاصّ مطالعۀ و پژوهش، جایگاهِ ممتازی در سه دهۀ گذشتۀ این نوشتگان یافته است. با وجودِ این، به نظر می‌رسد که این موضوعِ مطالعاتیِ خاص هنوز با جایگاهِ واقعیِ خود در سامانۀ حقوقی ـ ‌اجتماعیِ ایران فاصله دارد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بزه دیده شناسی (جلد اول) درس گفتارهای تالیفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت