منو
جستجو کردن

رزومه دکتر حامد رحمانیان

دکتر رحمانیان

باسمه تعالي

الف مشخصات فردي :

          نام و نام خانوادگي : حامد رحمانيان

 

          تحصيلات :

 • دکتري حقوق کيفري و جرم‌شناسي از دانشگاه تربيت مدرس 1393
 • کارشناسی ارشد پیوسته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق (ع) 1388

       

ب سوابق پژوهشي :

1- تأليف :

 • هرزه‌نگاري در حقوق كيفري ايران؛ چاپ شده در مجله حقوقي دادگستري؛ شمارة 76؛ زمستان 1390 (علمي-پژوهشي)
 • بررسي كيفرشناختيِ جنايات بين‌المللي؛ چاپ شده در مجلة‌ مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز؛ دورة پنجم؛ شمارة دوم؛ پاییز 1392 (علمي-پژوهشي)
 • معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392؛ چاپ شده در مجله حقوقی دادگستری؛ شمارة 84؛ زمستان 1392 (علمی-پژوهشی)
 • ابزاگرایی کیفری: مفهوم، قلمرو، شاخص ها؛ چاپ شده در مجله پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی؛ سال دوم؛ شمارة 5؛ زمستان 1392 (علمی-پژوهشی)
 • بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری؛ چاپ شده در مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی مؤسسه شهردانش؛ شماره 2؛ پاییز و زمستان 1392  (علمی-پژوهشی)
 • جرم‌انگاری اقدام علیه حکومت؛ بازاندیشیِ مبانی در پرتو اصول اخلاقی، فقهی و حقوقی؛ چاپ شده در مجله مدرس حقوق کیفری و جرمشناسی؛ شماره 1؛ بهار 1400(علمی-پژوهشی)
 • مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ چاپ شده در مجله حقوقی دادگستری؛ دوره 85؛ شماره 113؛ بهار 1400 (علمی-پژوهشی)
 • معیار تفکیک جرائم مختلف از جرائم غیرمختلف در اعمال قواعد تعدد مادی جرم؛ چاپ شده در مجله حقوقی دادگستری؛ دوره 86؛ شماره 118؛ تیر 1401 (علمی-پژوهشی)
 • چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ چاپ شده در مجله پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان؛ دوره 13؛ شماره 1؛ شماره پیاپی 25؛ تیر 1401 (علمی-پژوهشی)
 • هرزه‌نگاري و تأثيرات مخرب آن بر جوانان و نوجوانان؛ نقد سياست جنايي ايران در قبال آن؛ کتاب «مجموعه مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعة اسلامي»؛ 1389
 • ارزيابيِ سياست جنائي ايران در سي سال انقلاب اسلامي؛ کتاب مجموعه مقالاتِ «درآمدی بر کارنامة نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ زیر نظر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران؛ 1389
 • بررسي کيفرشناختيِ جنايات اسرائيل در غزه؛ کتاب مجموعه مقالاتِ «بررسيِ ابعاد حقوقيِ جنگ غزه»؛ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)؛ 1388
 • ابزارگرایی کیفری: بسترها، جلوه ها و پیامدهای آن؛ رسالة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1393
 • سياست جنايي تقنيني ايران و فرانسه در قبال هرزه‌نگاري؛ پايان‌نامة کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي؛ دانشگاه امام صادق (ع)؛ 1388
 • پيشگيري از هرزه‌نگاري؛ ارائه شده در همايش مليِ «پيشگيري از جرم، راهکارهاي نظري و عملي»؛ اسفندماه 1388، مشهد مقدس
 • اظهار نظر کارشناسي در خصوص «لايحة آئين دادرسي کيفري» پس از تطبيق با قانون آئين دادرسي کيفري فرانسه، «لايحة قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين»، «لايحة برنامة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران»؛ مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛ مجلس شوراي اسلامي
 • نقد و بررسي موادي از لايحه‌ي آئين دادرسي کيفري (کارشناسي ، احضار)؛ مجلة دادگستر
 • همکاري با مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان کارشناس حقوقي

2 ترجمه :

 • ترجمة کتاب “فرهنگ علوم جنايي” از فرانسه به فارسی ؛ در دست چاپ در انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • –         «آمارهاي بزهکاري»، در دست چاپ در کتاب مجموعه مقالات «آمار جنائي» زير نظر دکتر محمد فرجيها، نشر ميزان
 • قابليت اِعمالِ استاندارد ايزو9001 در فعاليت قضايي” از فرانسه به فارسی؛ چاپ شده در مجله حقوقي دادگستري
 • –         “تأملي پيرامون اشتباه قضایی” از فرانسه به فارسی؛ چاپ شده در مجلة ميزان؛ دانشکدة حقوق پرديس قم دانشگاه تهران

ج- سوابق آموزشي

 • قبولي قطعي در آزمون ورودي دورة دکتري تخصصي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه‌هاي شهيدبهشتي، تربيت مدرس و قم در سال 1388
 • احراز رتبه دانشجوی ممتاز علمی دانشگاه امام صادق(ع) به مدت 7سال(81تا88)
 • احراز رتبه اول در ميان دانشجويان رشته حقوق ورودي 81 دانشگاه امام صادق در دورة کارشناسي با معدل کلِ 45/18
 • احراز رتبه اول در ميان دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي ورودي 81 دانشگاه امام صادق در دورة کارشناسي ارشد با معدل کلِ 50/18
 • احراز رتبه اول در میان دانشجویان رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ورودی 88 دانشگاه تربیت مدرس در دورة دکتری تخصصی با معدل کل 39/17
 • تدريس دروس حقوق کیفری عمومي و اختصاصي و آئین دادرسی کیفری در دورة کارشناسي حقوق از سال 1388 تا کنون در دانشگاه علم و فرهنگ و واحدهای دانشگاه آزاد.
 • تدريس دروس حقوق کیفری عمومی، آئین دادرسی کیفری و سمینار در مقطع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، شعبه‌هاي اراک، گرگان، رفسنجان و زاهدان و دانشگاه آل طه و دانشگاه ایرانیان.

د سوابق اجرايي :

 • قاضی پایه 6 ؛ رئیس دادگاه کیفری (2) بخش رودهن
 • سرپرستي گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات شعبه استان گلستان
 • عضویت در کمیسیون حقوقی امور صنفی سازمان تعزیرات حکومتی؛ 1395
 • عضویت در هیأت تحریریه نشریه تخصصی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)(گواه) به مدت 3سال(83تا86)
 • عضویت در انجمن علمی دانشجویان حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به مدت 3سال(82تا85)
 • رابط پژوهشی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز آموزش وپژوهش سازمان زندانها
 • عضويت در کميته‌ي علميِ همايشِ ملي-دانشجوييکاهش استفاده از مجازات حبس؛ راهکارها و چالش‌ها؛ دي‌ ماه 1386 ، فرهنگسراي ابن سينا
 • مديريت علمي- محتواييِ همايشِ اجتماعيِ “قانون، امنيت، شهروند” ؛ اسفند ماه 1386 ، فرهنگسراي ابن سينا

هـ علايق و تخصص‌ها :‌

    – تحقيق و پژوهش در زمينه‌هاي مرتبط با فلسفه و مباني حقوق كيفري، آئين دادرسي کيفري و سياست جنايي

    –  تسلط نسبي به زبان‌های فرانسه و عربی

    – تسلط‌ بر ‌‌منابع ‌حقوقي ‌اسلامي ‌علي‌الخصوص منابع فقه جزا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره وکالت