منو
جستجو کردن

190,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها

توضیحات تکمیلی

مقدمه
بخش اول: رسانه‌های چاپی و نوشتاری (مطبوعات و کتاب)
قانون مطبوعات
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: رسالت مطبوعات
فصل سوم: حقوق مطبوعات
فصل چهارم: حدود مطبوعات
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
فصل ششم: جرائم
فصل هفتم: هیئت منصفه مطبوعات
فصل هشتم: موارد متفرقه
قانون تعیین تكلیف هیئت منصفه مطبوعات
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات
آیین‌نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات
فصل اول: تعاریف و مشخصات
فصل دوم: شرایط صدور پروانه انتشار رسانه
فصل سوم: وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌ها
فصل چهارم: سایر مقررات
آیین‌نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات
آیین‌نامه اجرائی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور
تعاریف
آیین‌نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی
تصویب‌نامه راجع به صادر نمودن كتب و نشریات
سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات
ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی
مصوبه اصلاحي «اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب»
الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود جهت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بخش دوم رادیو ـ تلویزیون
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
قانون خط مشی كلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول ـ اصول كلی
فصل دوم ـ مسائل خبری
فصل سوم ـ مسائل عقیدتی
فصل چهارم ـ برنامه‌های فرهنگی
فصل پنجم ـ برنامه‌های اجتماعی
فصل ششم ـ برنامه‌های سیاسی
فصل هفتم ـ خطوط كلی در زمینه‌های اقتصادی
فصل هشتم ـ امور اداری
فصل نهم ـ امور نظامی
اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ هدف‌ها و وظایف و اختیارات
فصل سوم ـ اركان سازمان
فصل چهارم ـ تشكیلات
فصل پنجم ـ امور مالی
فصل ششم ـ مقررات مختلف
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
بخش سوم: فضای مجازی
قانون جرایم رایانه‌ای
بخش یكم ـ جرایم و مجازات‌ها
فصل یكم ـ جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم – شنود غیرمجاز
مبحث سوم – جاسوسی رایانه‎ای
فصل دوم – جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم – جعل رایانه‎ای
مبحث دوم – تخریب و اخلال در داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی
فصل سوم – سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم – جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم – هتك حیثیت و نشر اكاذیب
فصل ششم – مسئولیت كیفری اشخاص
فصل هفتم – سایر جرائم
فصل هشتم – تشدید مجازات‌ها
بخش دوم – آیین دادرسی
فصل یكم – صلاحیت
فصل دوم – جمع‌آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول – نگهداری داده‌ها
مبحث دوم – حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
مبحث سوم – ارائه داده‌ها
مبحث چهارم – تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث پنجم – شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای
فصل سوم – استنادپذیری ادله الكترونیكی
بخش سوم – سایر مقررات
آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصل سوم: تخلفات و نحوه رسیدگی به آن‌ها
فصل چهارم – سایر مقررات
آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال
مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
مقدمه
الف. آیین‏نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‏المللی
ب. آیین‏نامه واحدهای ارائه‌كننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)
ج. آیین‏نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (Coffeenet)
آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور
اساسنامة مرکز ملی فضای مجازی کشور
مصوبة شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضاء «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»
الف) شرح وظایف و اختیارات
ب) ترکیب اعضاء کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:
تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضاء «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور»
شرح وظایف و اختیارات:
ترکیب اعضاء:
مصوبة شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضاء «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»
الف) شرح وظایف و اختیارات:
ب) ترکیب اعضاء کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور:
تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی
بخش چهارم: ماهواره
قانون ممنوعیت به‌كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
بخش پنجم: سینما، فیلم، محصولات سمعی ـ بصری
قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند
آیین‌نامه سالن‌های نمایش فیلم و طرز كار آنها
آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها
آیین‌نامه بررسی فیلم‌نامه و صدور پروانه فیلم‌سازی
آیین‌نامه شورای عالی سینما
سیاست‌های توزیع و نمایش فیلم‌های سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی
الف: مقدمه
ب: سیاست‌ها و اولویت‌ها
ج: مراجع ذی‌ربط و ضمانت اجراء
اساسنامه خانه سینما
فصل اول – كلیات
فصل دوم – اهداف و وظایف
فصل سوم – اركان
بخش ششم: سایر قوانین و مقررات
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل اول – تعاریف و كلیات
بند اول – تعاریف:
بند دوم- آزادی اطلاعات:
بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات:
فصل دوم – آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
بند دوم- نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
فصل سوم – ترویج شفافیت
بند اول- تكلیف به انتشار
بند دوم- گزارش واحد اطلاع‌رسانی به كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل چهارم – استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول- اسرار دولتی
بند دوم- حمایت از حریم خصوصی:
بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
بند چهارم- سایر موارد:
فصل پنجم – كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول- تشكیل كمیسیون:
بند دوم- گزارش كمیسیون:
فصل ششم – مسئولیت‌های مدنی و كیفری
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات
قسمت اول – طبقه‌بندی اسناد
قسمت دوم – نحوه مشخص كردن نوع اسناد سری و محرمانه
قسمت سوم – طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه
آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی
از«قانون تجارت الکترونیک»
فصل دوم – در قواعد تبلیغ- (Marketing)
آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
فصل یكم – تعاریف
فصل دوم – حقوق پدیدآورنده
فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر
فصل چهارم- تخلفات و مجازات‌ها
قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی
ضمائم
فهرست قوانین و آیین‌نامه‌ها بر اساس تاریخ تصویب
فهرست قوانین و آیین‌نامه‌ها بر اساس مرجع تصویب

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت