منو
جستجو کردن

22 تومان

مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

انتشارات شهردانش

سال چاپ

1396

شابک

3-023-475-600-978

دفتر اول: رفاه و تأمین اجتماعی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱)
آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۱۹)
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۲۲)
آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۱۳)
اساسنامه صندوق تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۰)
قانون تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳)
رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمـین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما
دفتر دوم: قوانین مرتبط
قانون بيمه بيكاري (مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶)
قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني (مصوب ۱۳۵۲/۰۸/۲۱)
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بين‌شهري (مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۸)
قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۹)
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مصوب ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)
قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
‌قانون منع دريافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي (مصوب ۱۳۶۱/۰۴/۱۳)
قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان کارگاه‌های مشمول قانون تأمـین اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت‌مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند
قانون بیمه‌های اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کد دار) (مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۸)
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶/۰۹/۱۱)
قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند (مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۴)
قانون تعیین تکلیف تأمـین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۱۷)
قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفا مشمول قانون تأمـین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۰۵)
‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳)
قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمـین اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمـین اجتماعي مصوب ‌تیرماه ۱۳۵۴ (مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۰۹)
قانون نقل‌وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي (مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)
‌لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۴)
قانون الزام سازمان تأمـین اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده ۳ قانون تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۱)
قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعي مصوب تیر ماه ۱۳۵۴
قانون الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارت‌هاي متفرقه (مصوب ۱۳۸۵/۰۷/۱۶)
قانون تأسيس مؤسسه كار و تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۴۹/۱۱/۱۹)
قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمـین اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ درباره كليه بيمه‌شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي کلی گردیده يا به درجه شهادت رسيده‌اند مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۶ (مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۸)
قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا‌ مي‌شوند (مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸)
قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان دولت تابع قانون استخدام كشوري كه در مناطق جنگي يا جبهه‌هاي جنگ تحميلي خدمت مي‌نمايند به كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي وابسته كه مشمول قانون تأمـین اجتماعي هستند (مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۰۱)
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌ زيان‌آور (مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۰۱)
لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمـین اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند (مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۱)
لايحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمـین اجتماعي به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه (مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵)
لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۷)
دفتر سوم: آیین‌نامه، بخشنامه، دستور اداری، تصمیم‌نامه و …
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمـین اجتماعي ـ مصوب ۱۳۵۴ـ (مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۸)
آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵)
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۲۲)
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۷۵/۰۴/۰۶)
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ (مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۳)
آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمـین اجتماعی به اجراي بندهاي الف و ب ماده «۳» قانون تأمـین اجتماعي (مصوب اردیبهشت ۱۳۶۹)
آیين‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعي مصوب۱۳۶۵/۶/۳۰ مجلس شوراي اسلامي (مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۲۹)
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۵/۰۶/۲۶)
آيين‌نامه اجرايي بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمـین اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ (مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶)
‌آیین‌نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹)
آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۸)
‌آیين‌نامه وظایف و اختيارات شوراي‌عالي تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۰۲)
آیین‌نامه شورای‌عالی تأمـین اجتماعی موضوع ماده ۱۸ قانون تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ و ۱۳۶۷/۰۳/۰۴)
آیين‌نامه اجرایي قانون بيمه بيكاري (مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۲)
آیین‌نامه اجرايي مواد (۳‏) و (۵‏) قانون بیمه‌های اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۹)
آيين‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ (مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۰۸)
آیین‌نامه اجرايي قانون بیمه‌های اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۲)
آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۷)
آیين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۴)
آيين‌نامه تعيين حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۵۶/۱۱/۰۵)
آیین‌نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان ۶۰ سال به بالا پیشکسوتان (مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵)
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت‌مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی (مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۰۸ شورای‌عالی تأمـین اجتماعی)
‏‌آيين‌نامه مربوط به مقررات تأمـین اجتماعي آزادگان (مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۹)
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۸۵/۰۲/۱۰)
آیین‌نامه اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه (مصوب ۱۳۳۹/۰۸/۰۸)
تصمیم‌نامه روش برقراری بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۵)
تصمیم‌نامه شرايط پرداخت مقرري بيمه بيكاري به كارگران فصلي و كارگران داراي قرارداد با مدت معين (مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۶)
مصوبه شورای‌عالی اداري در خصوص وصول حق بيمه در سازمان تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۲)
دستور اداری موضوع: بازنشستگی مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۵)
تصویب‌نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی (مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۱۷)
ضوابط نقل‌وانتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه (مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷)
تصويب‌نامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمـین اجتماعي
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۶ موضوع: حداقل و حداکثر دستمزد (مصوب ۱۳۹۶/۲/۴)
بخشنامه [شماره] ۹ مشترک فنی و درآمد؛ بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۷)
بخشنامه شماره ۱۴ جديد درآمد دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب (مصوب ۱۳۸۰/۰۵/۰۶)
بخشنامه شماره ۷۱ مستمری‌ها؛ موضوع: افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۳۹۶ (مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۱۸)
بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۲/۳۰ موضوع: درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
بخشنامه شماره ۶۵۱ امور فنی بیمه‌شدگان موضوع: نحوه اجرای آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب ۱۳۸۵/۰۶/۲۶ شورای‌عالی تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۲۷)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

ناموجود

دوره وکالت