منو
جستجو کردن

کیفری

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

سخن ناشر نشان‌های اختصاری فصل اول : صلاحیت و رسیدگی مراجع کیفری مبحث اول : قواعد عمومی ...

باز اندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران

عنوان:                 بازاندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران پیشگفتار مؤلف مقدمه بخش اول م...

جدیدترین ها

حقوق جانشینی دولت (گفتارهایی در تاسیس و وراثت د...
ادامه مطلب
داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت
ادامه مطلب
مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی
ادامه مطلب
آشنایی با قرارداد های نفتی
ادامه مطلب
قانون مدنی
ادامه مطلب
دوره وکالت