منو
جستجو کردن

تکنولوژی

انتقال تکنولوژی در نظام بین المل...

مقدمه فصل اول: مفاهیم اولیه انتقال تكنولوژی مفهوم تكنولوژی اجزای اصلی تكنولوژی اشاعه تك...

جدیدترین ها

حقوق جانشینی دولت (گفتارهایی در تاسیس و وراثت د...
ادامه مطلب
داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت
ادامه مطلب
مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی
ادامه مطلب
آشنایی با قرارداد های نفتی
ادامه مطلب
قانون مدنی
ادامه مطلب
دوره وکالت