منو
جستجو کردن

حقوق حمل و نقل

اسناد مالکیت در حمل و نقل دریایی...

یکم. مقدمه دوم. مفهوم سند مالکیت سوم. بارنامۀ دریایی به‌مثابۀ سند مالکیت قابل‌معامله چه...

حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و ...

سخن ناشر پیشگفتار فصل اول: کلیات فصل دوم: سابقه تاریخی فصل سوم: سازمان‌های حقوق هوایی ف...

فیلم کارگاه آموزشی حقوق گمرکی

آشنایی با گمرک و وظایف و اختیارات آن آشنایی با رویه های گمرکی تبیین فرایند ها و تشریفات...

جدیدترین ها

حقوق جانشینی دولت (گفتارهایی در تاسیس و وراثت د...
ادامه مطلب
داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت
ادامه مطلب
مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی
ادامه مطلب
آشنایی با قرارداد های نفتی
ادامه مطلب
قانون مدنی
ادامه مطلب
دوره وکالت