منو
جستجو کردن

روز صدور فرمان مشروطیتاینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنید
قبلی
بعدی

جدید ترین
محصولات

قانون آیین دادرسی کیفری

سخن ناشر
پیشگفتار
بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعریف آیین‌دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خ…

انتقال تکنولوژی در نظام بین المل…

مقدمه
فصل اول: مفاهیم اولیه انتقال تكنولوژی
مفهوم تكنولوژی
اجزای اصلی تكنولوژی
اشاعه تكنولوژی
خصیصه و ماهیت تكنولوژی

انتقال خطر در بیع کالای در حال ح…

یکم. مقدمه
دوم. کنوانسیون راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا
الف. خطر تلف مبیعی که در حال حمل فروخته می‌شود
1 کلّ…

تاملاتی پیرامون آزادی بیان؛ حمای…

بخش یکم: تأملاتی پیرامون آزادی و آزادی بیان (دیباچه تفصیلی برگردانندگان )
سرآغاز: در هوای آزادی، از برای آزادی
مبحث ی…

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بی…

دیباچه
چکیده
فهرست علائم و اختصارات
مقدمه
الف) بیان مسأله
ب) پیشینه تحقیق
ج) ضرورت تحقیق
د) سؤالات تحقیق
ه) فرضیه‌ها

فلسفه حقوق بین الملل: پوزیتیویسم…

درآمد
مبحث مقدماتی
یکم) فلسفه
مفهوم و قلمرو فلسفه
1- فلسفه تحلیلی
2- فلسفه قاره‌ای
دوم) فلسفه حقوق
1- فلسفه حقوق تحلی…

پرفروش ترین
محصولات

مجموعه قوانین، آیین نامه ها و بخ…

بخش اول: قوانین و آیین‌نامه‌ها
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجی به‌وسیله كمیسیون نرخ اسعار ‌مصوب لی…

وقف و مطالعه آن در قوانین، دکتری…

اختصارات
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ پیشینه وقف و موقوفات
بخش اول: تاریخچه موقوفات
بخش دوم: فرایند قانونگذاری در ایران
ف…

مباحث کاربردی حقوق دعاوی بانکی

مقدمه
بخش اول: کلیات
گفتار اول)؛ ضرورت و لزوم انطباق قراردادهای بانکی با قوانین؛ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکز…

نظریه عمومی مسئولیت مدنی

سخن ناشر
فهرست اجمالی مطالب
دیباچه
مقدمه
فصل اول: بحران مسئولیت مدنی در ایران
1- بررسی داده‌های آماری ایراد خسارت در …

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

سخن ناشر
پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ چهارم
پیشگفتار چاپ ششم
پیشگفتار چاپ سیزدهم
نشان‌های اختصاری
بخش اول …

فن وکالت به عنوان حرفه ای مستقل …

سخنی کوتاه درباره مؤلف
اظهارنظر ناشر (یونگ بلود) درباره کتاب در هلند
مقدمه مترجم
نظر یک همکار
دیباچه
فصل اول: مقدمات

محصولات
تخفیف دار

حمایت از زنان دارای معلولیت در ب…

مقدمه
بیان مسئله
پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش
ساختار پژوهش
اهمیت پژوهش
مشکلات پژوهش
امکانات پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل اول: …

آیین پیش دادرسی دیوان کیفری بین …

بخش نخست: مفهوم‌شناسی قضیه
فصل نخست: دوگانه پرونده و قضیه
گفتار اول: معناشناسی پرونده
گفتار دوم: ظهور مفهوم قضیه
گفتا…

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیا…

ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین کیفری (ماده 15)
حق برخورداری از حریم خصوصی (ماده 17)
آزادی فکر، عقیده و مذهب (ماده 18)

کنوانسیون بین المللی حقوق معلولی…

پیشگفتار
مقدمه
1) ایالات متحده
2) فرانسه
3) ایران
4) اسناد بین‌المللی
فصل اول: شناخت مفاهیم، اصول و حقوق موجود در کنو…

راهنمای دیوان کیفری بین المللی

مقدمه
1. دیوان کیفری بین‌المللی در یک نگاه
2. ارکان دیوان کیفری بین‌المللی
3. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
3.1. صلاح…

حقوق بین الملل دریاها

سخن ناشر
علائم اختصاری
دیباچه
مقدمه مترجم
نوشتاری کوتاه در باب چاپ دوم
بخش نخست: اقیانوس‌های تقسیم ‌شده: حقوق بین‌الم…

دوره وکالت